logo

Žiar nad Hronom

Dvadsaťtisícové mesto Žiar nad Hronom sa nachádza v Banskobystrickom kraji v Žiarskej kotline obklopené Štiavnickými a Kremnickými vrchmi. Mestom preteká druhá najväčšia rieka Slovenska - Hron. V súčasnosti je okresným mestom a regionálnym centrom stredného Pohronia.

Prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1075. Osada, z ktorej mesto vyrástlo, bola zaznamenaná v dokumentoch kláštorného opátstva v neďalekom Hronskom Beňadiku. V starých textoch sa mesto spomína pod názvom Svätý Kríž nad Hronom.

Závody SNP na výrobu a spracovanie hliníka sa pričinili o priemyselný rozmach mesta po druhej svetovej vojne a dodnes sú najväčším podnikom v meste. Žiar nad Hronom má strategickú polohu. Nachádza sa na križovatke ciest 4 smerov - Nitra/Bratislava - Zvolen - Martin - Prievidza.

Najcennejšou sakrálnou pamiatkou mesta je klasicistický kostol Povýšenia sv. Kríža s hrobkou Dr. Štefana Moysesa (1797-1869). Štefan Moyses bol zakladateľom a prvým predsedom Matice slovenskej. Ďalšou sakrálnou pamiatkou je kostol sv. Vavrinca, ktorý sa nachádza v mestskej časti zaniknutej obce Horné Opatovce. Dominantu mesta predstavuje barokový kaštieľ zo 17. storočia. Zo stredovekých pamiatok tu nájdeme hrad Šášov v mestskej časti Šášovské Podhradie.

 

Názov: Mesto Žiar nad Hronom

Adresa: Mestský úrad, Štefana Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Tel.: +421-45-6787120
Fax: +421-45-6732404

Prvá písomná zmienka: 1075
Obyvateľov: 19 782 (31.12.2007)
Domov: 1093

Národnosť: slovenská 94,27%, maďarská 0,69%, rómska 1,59%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,03%, česká 0,95%, nemecká 0,09%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 62,07%, evanjelické a.v. 3,19%, gr. katolícke 0,43%, pravoslávne 0,10%, čs. husitské 0,04%, bez vyznania 25,54%, ostatné 0,16%, nezistené 7,19 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Renesančno-barokový kaštieľ z r. 1631, kostol Povýšenia sv. Kríža z 19. stor., Šášovský hrad, kostol sv. Vavrinca v zaniknutej obci Horné Opatovce. Plážové kúpalisko, krytá plaváreň, zimný a futbalový štadión.
Zdroj informácií: statistics.sk


Žiar nad Hronom na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.