logo

Kremnica

V Kremnických vrchoch je ukryté starobylé banské mesto Kremnica. Patrí do okresu Žiar nad Hronom a v súčasnosti má vyše 5 600 obyvateľov. Mestom preteká Kremnický potok.
História Kremnice je nerozlučne spätá s mincovníctvom. Už v 10. storočí bolo jej územie lákavé pre všetkých panovníkov vďaka ložiskám zlata a striebra. Ozajstný rozkvet sa datuje do 14. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1328 , keď bol Kremnici udelený štatút slobodného kráľovského mesta. Karol Róbert z Anjou dal tiež postaviť mincovňu, ktorá je symbolom mesta dodnes. V minulosti sa v nej razili kremnické dukáty, tzv. florény, uhorské groše, denáre či strieborné groše. Mincovňa je najstaršia svojho druhu na svete a dodnes funguje.
Patrónkou mesta ako aj dominanty rímsko-katolíckeho kostola je sv. Katarína. Dvojloďový neskorogotický kostol pochádza z polovice 15. storočia a nájdeme v ňom orgán mimoriadnej kvality. Preto je tento chrám dejiskom orgánových festivalov a koncertov. Zachovalé kremnické hradby i v súčasnosti ochraňujú mestský hrad, ktorý je tvorený komplexom stredovekých budov z 13.- 15. storočia a je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v ňom tiež expozícia Múzea mincí a medailí. Najstaršou stavbou je románsky karner z 13. storočia lokalizovaný v priestore mestského hradu. Medzi ďalšie zaujímavé kultúrno-historické pamiatky patrí Hodinová veža na hrade alebo meštianske domy prevažne z 15. storočia, ktoré stoja na Štefánikovom námestí. Výrazným prvkom námestia je barokový trojičný stĺp.
Baníctvo je všade naokolo. Technické pamiatky ako klopačka pri kaplnke Panny Márie alebo Kremnický banský revír stoja za návštevu. Kremnica patrí medzi najúchvatnejšie slovenské historické mestečká. Historické centrum bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a jednoznačne má čo turistovi ponúknuť. Veľkým lákadlom je najväčšie európske banské prepadlisko - Šturec, ktoré je súčasťou okolitých náučných chodníkov, kde sa turista oboznámi nielen s prírodou Kremnických vrchov, ale tiež s históriou baníctva v meste.
Mesto je významným kultúrnym centrom na Pohroní. Každoročne sa tu organizujú jedinečné podujatia akými sú napr. Kremnické gagy - festival humoru a satiry, Kremnický hradný orgán, Kremnická Bašta - festival folkovej a akustickej hudby, Hudba pod diamantovou klenbou, Medzinárodné sympózium medailí, či tradičné Cechové dni.

Názov: Mesto Kremnica

Adresa: Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica
Tel.: +421-45-6742501
Fax: +421-45-6742505

Prvá písomná zmienka: 1328
Obyvateľov: 5558 (31.12.2007)
Domov: 748

Národnosť: slovenská 95,76%, maďarská 0,33%, rómska 0,86%, rusínska 0,02%, ukrajinská 0,03%, česká 0,88%, sliezská 0,02%, nemecká 1,19%, moravská 0,07%, poľská 0,03%
Náboženstvo: rím. katolícke 64,89%, evanjelické a.v. 5,84%, gr. katolícke 0,46%, pravoslávne 0,09%, čs. husitské 0,05%, bez vyznania 22,62%, ostatné 0,15%, nezistené 5,19 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Historické jadro - mestská pamiatková rezervácia, okolie je pamiatkovou zónou, mestský hrad, neskorogotický Hradný kostol sv. Kataríny z 15. stor., Karner - Rotunda sv. Ondreja z 15. stor., na námestí baroková fontána a morový stĺp sv. Trojice z 18. stor., špitálsky kostol sv. Alžbety, barokový kostol a kláštor Františkánov z r. 1660, ev. kostol z 19. stor., Mincovňa, mešťanské domy okolo námestia, budova Gymnázia, zachované zrubové domy ľudovej architektúry.
Zdroj informácií: statistics.sk


Kremnica na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.