logo

Kremnické Bane

V severnej časti Kremnických vrchov sa neďaleko mesta Kremnica rozkladá v priesmyku medzi Pohroním a Turcom obec Kremnické Bane. Obec bola založená nemeckými kolonistami ako banská osada. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1361 ako majetok mesta Kremnica. O rozsiahlej banskej činnosti v období stredoveku svedčia dodnes mnohé banské diela v oblasti. Medzi chránené banské diela patrí napr. Turčekovanský vodovod z 15. storočia o dĺžke 20 km. Súbor zachovaných dedinských banských dreveníc z polovice 18. stor. v okolí nádrže bol vyhlásený za pamiatkovú zónu. Severovýchodne od obce sa zachoval Kostol sv. Jána Krstiteľa z r. 1300, postavený na lokalite známej ako "geografický stred Európy". Tento bod označuje pri vonkajšej ohrade kostola malý pamätník, v r. 1992 tu bol položený základný kameň Slovenskej štátnosti. V obci sa taktiež zachoval pseudogotický kostol z 19. storočia. 

Názov: Obec Kremnické Bane

Adresa: Mestský úrad, č. 1, 961 01 Kremnické Bane
Tel.: +421-45-6755122

Prvá písomná zmienka: 1361
Obyvateľov: 262 (31.12.2007)
Domov: 82

Národnosť: slovenská 88,40%, česká 0,40%, nemecká 10,40%
Náboženstvo: rím. katolícke 79,60%, evanjelické a.v. 2,80%, bez vyznania 7,60%, nezistené 10%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Obec je pamiatkovou zónou, geografický stred Európy, kostolík sv. Jána z 13. stor., turčokovanský vodovod z 15. stor.-chránené banské dielo, banícke zrubové domy.
Zdroj informácií: statistics.sk


Kremnické Bane na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.