logo

Žarnovica

14.3.2009

Mesto Žarnovica sa nachádza v strede Banskobystrického kraja, na hlavnej ceste spájajúcej Bratislavu s Banskou Bystricou. Obklopené je pohoriami Vtáčnik, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy. K Žarnovici historicky patria aj okrajové časti Žarnovická Huta, Revištské Podzámčie a Lukavica.
Mestom preteká rieka Hron a Kľakovský potok. Pôvod názvu mesta pramení z názvu kamenných mlynov - žarnovov, ktoré sa tu v minulosti vyrábali. V 18. až 19. stor. v chotári Horné Hámre fungovala Žarnovická huta na spracovanie rúd zlata, striebra a olova, ktorá patrila k najvýznamnejším hutám na Slovensku. V meste sa nachádza pôvodne gotický rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla. Južne od mesta vyčnieva na miernom návrší kalvária, pri ktorej pristavali v 18. stor. pustovňu a v 19. stor. neogotickú kaplnku. Z polovice 15. stor. pochádza neskorogotický kaštieľ, neďaleko ktorého bol dostavaný ďalší kaštieľ, tzv. Dolný. V mestskej časti Revištské Podzámčie sa nachádza zrúcanina hradu Revište z 13. stor. Žarnovica má v súčasnosti viac ako 6000 obyvateľov.

Názov: Mesto Žarnovica

Adresa: Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Tel.: +421-45-6812153
Fax: +421-45-6812152

Prvá písomná zmienka: 1332
Obyvateľov: 6393 (31.12.2007)
Domov: 942

Národnosť: slovenská 95,59%, maďarská 0,12%, rómska 1,61%, rusínska 0,06%, ukrajinská 0,02%, česká 0,73%, nemecká 0,03%, moravská 0,02%, poľská 0,39%
Náboženstvo: rím. katolícke 78,43%, evanjelické a.v. 1,32%, gr. katolícke 0,26%, pravoslávne 0,05%, čs. husitské 0,03%, bez vyznania 15,25%, ostatné 0,06%, nezistené 4,28 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Zrúcanina hradu Revište z 13. stor., rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla zo 14. stor., kalvária, pri nej pustovňa a kaplnka, plochá dráha a každoročné preteky "Zlatá prilba SNP" a "Autoslide", turistické chodníky, Revištský rybník a vodácka stanová základňa.
Zdroj informácií: statistics.sk


Žarnovica na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.