logo

Hodruša - Hámre

Po oboch stranách Hodrušského potoka, v povodí rieky Hrony, v uzučkej doline rozdeľujúcej Štiavnické vrchy na dve približne rovnako veľké časti, rozprestiera sa obec Hodruša-Hámre, ktorá je jedným z najstarších baníckych osídlení v bansko-štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne. Súčasná Hodruša-Hámre vznikla v r. 1971 zlúčením obcí Banská Hodruša, Dolné Hámre a Kopanice. Obec aj celý okolitý kraj dýcha banskou históriou, dôkazom ktorej sú umelé Hodrušské jazerá (tajchy) a jazero na Kopaniciach pri Móderštôlni ako dôsledky niekdajšej baníckej činnosti. Okrem baníctva Banskú Hodrušu v minulosti vyznamenala výroba paličkovaných čipiek a rezbárstvo. Obec charakterizuje niekoľko architektonických dominánt, ktoré môžme rozdeliť na sakrálne a profánne stavby. V zastúpení najvýznamnejších sakrálnych objektov spomenieme farský rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša z r. 1387, cintorínsky rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla z r. 1500, kamenná vstupná brána do rímsko-katolíckeho cintorína z r. 1580, Banícky kostolík v Jalšovej z roku 1752, sochy svätých a kríže pri vstupoch do baní. Významné prevádzkové a úžitkové objekty sú banícka klopačka z r. 1521, strážny dom "Wachthaus" z r. 1536, budova správy závodu Dolný Finserort z roku 1542, Obecný dom "Leithaus" z r. 1503 - 1505, areál šachty Mayer I. z r. 1929, vstupný portál štôlne Ján Babtista, vstupný portál k šachte Lill a budova haviarskej. V obci nájdeme dohromady až 80 pamiatok, z ktorých 65 je nehnuteľných a 15 hnuteľných. Táto početnosť pamiatok a ich historický, technický a kultúrny význam vyslúžili obci v r. 1999 vyhlásenie územia za pamiatkovú zónu. Územie obce bolo spolu s Banskou Štiavnicou a technickými pamiatkami v jej okolí v r. 1993 zapísané do zoznamu UNESCO.

Názov: Obec Hodruša - Hámre

Adresa: Obecný úrad, č. 185, 966 63 Hodruša - Hámre
Tel.: +421-45-6844415
Fax: +421-45-6844415

Prvá písomná zmienka: 1391
Obyvateľov: 2245 (31.12.2007)
Domov: 473

Národnosť: slovenská 93,39%, maďarská 0,04%, rómska 5,38%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,04%, česká 0,51%, moravská 0,09%, poľská 0,09%
Náboženstvo: rím. katolícke 65,83%, evanjelické a.v. 6,87%, gr. katolícke 0,34%, bez vyznania 23,93%, ostatné 0,09%, nezistené 2,47%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Územie obce je pamiatkovou zónou, Kostol sv. Mikuláša biskupa z r. 1387, kostol sv. Petra a Pavla, postavený okolo r. 1500, ev. kostol z r. 1845, banícka klopačka zo 17. stor., súsošie Golgoty, socha pri Tiergarten, Pieta pri Birnbaum, Immaculata, Tajchy.
Zdroj informácií: statistics.sk


Hodruša - Hámre na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.