logo

Hodruša - Hámre - Banská Hodruša - Banícka klopačka - Banícka klopačka z r.1521

- 199 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

Jednou z charakteristických budov v časti obce Banská Hodruša, dokumentujúcich banícku minulosť kraja, je bezpochyby budova baníckej klopačky, nachádzajúcej sa oproti farskému kostolu. Má vežovitý tvar, na vrchu je šindľová strecha. V minulosti bola nad pavlačou pod strechou upevnená drevená klopačka, ktorou ráno klopačkár zháňal baníkov na fáranie, ale klopal na ňu aj pri rôznych slávnostiach aj pohreboch baníkov. Dnes už klopačka neplní ani funkciu klopačky, ani funkciu pozorovateľne, ako tomu bolo kedysi. Dnes je v nej upevnený zvon a zvonku na nej od r. 1790 visia hodiny od olomouckého majstra Tomáša Tlačila.

Ďalšie virtuálne prehliadky: Hodruša - Hámre

14.3.2009
Názov: Obec Hodruša - Hámre

Adresa: Obecný úrad, č. 185, 966 63 Hodruša - Hámre
Tel.: +421-45-6844415
Fax: +421-45-6844415

Prvá písomná zmienka: 1391
Obyvateľov: 2245 (31.12.2007)
Domov: 473

Národnosť: slovenská 93,39%, maďarská 0,04%, rómska 5,38%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,04%, česká 0,51%, moravská 0,09%, poľská 0,09%
Náboženstvo: rím. katolícke 65,83%, evanjelické a.v. 6,87%, gr. katolícke 0,34%, bez vyznania 23,93%, ostatné 0,09%, nezistené 2,47%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Územie obce je pamiatkovou zónou, Kostol sv. Mikuláša biskupa z r. 1387, kostol sv. Petra a Pavla, postavený okolo r. 1500, ev. kostol z r. 1845, banícka klopačka zo 17. stor., súsošie Golgoty, socha pri Tiergarten, Pieta pri Birnbaum, Immaculata, Tajchy.
Zdroj informácií: statistics.sk


Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Kultúra a história > Architektonické slohy > Renesančný štýl
Kultúra a história > Pamiatky > Pamiatkové zóny
Kultúra a história > Pamiatky > Pamiatky UNESCO
Kultúra a história > Pamiatky > Veže, zvonice, klopačky ...
Kultúra a história > Pôvodná architektúra vidieka > Architektúra obce
Príroda a krajina > Chránené územia SR > Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Príroda a krajina > Priemysel a energetika > Bane a povrchové lomy
Príroda a krajina > Ročné obdobia > Zima

Turistický región:

Turistický región > Pohronie

Región:

Hodruša - Hámre - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.