logo

Trnava

Krajské mesto Trnava sa nachádza v západnej časti Podunajskej nížiny, 45 km severovýchodne od Bratislavy. Cez mesto tečie rieka Trnávka.

Trnava je mesto bohaté na históriu a pamiatky, historické jadro je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka veľkému počtu kostolov sa nazýva aj Malý Rím. Trnava bola prvým slobodným kráľovským mestom na území dnešného Slovenska. Tento titul i iné výsady získala od uhorského kráľa Bela IV. v roku 1238, vďaka čomu sa začala intenzívne rozvíjať a meniť na významné centrum obchodu a remesiel. V 13. storočí bolo vybudované mestské opevnenie, ktoré vymedzuje takmer pravidelný pôdorys mesta. V 17. storočí bola v meste založená univerzita a Trnava sa stala po celej Európe známym univerzitným mestom. Za vlády Márie Terézie  však bola presunutá do Budína. V roku 1792 založil v Trnave Anton Bernolák celoslovenskú organizáciu Slovenské učené tovarišstvo a z Trnavy sa tak stalo centrum slovenského národného obrodenia.

Trnava je okrem iných i kultúrnym centrom kraja, má veľké množstvo kultúrnych zariadení a organizuje rôzne kultúrne podujatia, mnohé s dlhoročnou tradíciou. Prvé divadlo bolo postavené v roku 1831. V súčasnosti tu pôsobí profesionálne Divadlo Jána Palárika a niekoľko ochotníckych divadiel.

Názov: Mesto Trnava

Adresa: Mestský úrad, Hlavná 1, 917 71 Trnava
Tel.: +421-33-3236334
Fax: +421-33-3236400

Prvá písomná zmienka: 1211
Obyvateľov: 68 038 (31.12.2007)
Domov: 5353

Národnosť: slovenská 96,89%, maďarská 0,21%, rómska 0,27%, rusínska 0,02%, ukrajinská 0,03%, česká 0,79%, nemecká 0,05%, moravská 0,05%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 71,85%, evanjelické a.v. 2,93%, gr. katolícke 0,20%, pravoslávne 0,11%, čs. husitské 0,07%, bez vyznania 18,37%, ostatné 0,15%, nezistené 5,73 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Historické jadro mesta je pamiatkovou rezerváciou. Ev. kostol zo zač. 20. stor., Gotický kostol sv. Heleny zo 14. stor., kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom - múzeum, kostol sv. Jozefa z 18. stor., Radnica, kostol sv. Jakuba apoštola staršieho z r. 1363, divadlo z r. 1831, Mestské opevnenie, súsošie Najsvätejšej Trojice z r. 1695, mestská veža z r. 1574, kostol Najsvätejšej Trojice, kostol sv. Anny z 18. stor., Synagóga status quo z 19. stor., budovy Trnavskej univerzity, Oláhov seminár z r. 1561, Arcibiskupský palác z r. 1562, súsošie sv. Jozefa z r. 1731, kostol sv. Mikuláša zo 14. stor., Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa.
Zdroj informácií: statistics.sk


Trnava na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.