logo

Trnava - Trojičné námestie - zima 08/09

- 544 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

Trnavské Trojičné námestie je pomenované podľa Súsošia Najsvätejšej Trojice, ktorá sa nachádza v jeho strede. Nájdeme na ňom i ďalšie významné pamiatky: Mestská veža, kultúrny dom, divadlo. Neďaleko námestia sa nachádza historická radnica a Kostol Najsvätejšej Trojice.

Sochár Ján Krištof Khien postavil barokové Súsošie Najsvätejšej Trojice v roku 1695. Socha predstavuje korunováciu Panny Márie Najsvätejšou Trojicou. V období komunizmu bolo súsošie rozobrané, po roku 1989 zreštaurované a v roku 1993 znovupostavené.

Renesančná mestská veža bola postavená v roku 1574. Má štvorcový pôdorys a výšku 57 metrov. Nachádza sa v nej hodinový stroj s piatimi ciferníkmi. Vo vnútri nájdete informačné stredisko a expozíciu o výstave mesta.

Budova divadla pochádza z obdobia klasicizmu a bolo to vôbec prvé kamenné divadlo na Slovensku.

Ďalšie virtuálne prehliadky: Trnava

Názov: Mesto Trnava

Adresa: Mestský úrad, Hlavná 1, 917 71 Trnava
Tel.: +421-33-3236334
Fax: +421-33-3236400

Prvá písomná zmienka: 1211
Obyvateľov: 68 038 (31.12.2007)
Domov: 5353

Národnosť: slovenská 96,89%, maďarská 0,21%, rómska 0,27%, rusínska 0,02%, ukrajinská 0,03%, česká 0,79%, nemecká 0,05%, moravská 0,05%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 71,85%, evanjelické a.v. 2,93%, gr. katolícke 0,20%, pravoslávne 0,11%, čs. husitské 0,07%, bez vyznania 18,37%, ostatné 0,15%, nezistené 5,73 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Historické jadro mesta je pamiatkovou rezerváciou. Ev. kostol zo zač. 20. stor., Gotický kostol sv. Heleny zo 14. stor., kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom - múzeum, kostol sv. Jozefa z 18. stor., Radnica, kostol sv. Jakuba apoštola staršieho z r. 1363, divadlo z r. 1831, Mestské opevnenie, súsošie Najsvätejšej Trojice z r. 1695, mestská veža z r. 1574, kostol Najsvätejšej Trojice, kostol sv. Anny z 18. stor., Synagóga status quo z 19. stor., budovy Trnavskej univerzity, Oláhov seminár z r. 1561, Arcibiskupský palác z r. 1562, súsošie sv. Jozefa z r. 1731, kostol sv. Mikuláša zo 14. stor., Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa.
Zdroj informácií: statistics.sk


Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Kultúra a história > Kostoly a náboženské objekty > Kláštory
Kultúra a história > Kostoly a náboženské objekty > Rímskokatolícke
Kultúra a história > Pamiatky > Pamiatkové rezervácie
Kultúra a história > Pamiatky > Sochy, stĺpy a kríže
Príroda a krajina > 24 hodín > Noc
Príroda a krajina > Ročné obdobia > Zima
Príroda a krajina > Sídla > Námestia

Turistický región:

Turistický región > Dolné Považie

Región:

Trnava - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.