logo

Trenčín

Mesto Trenčín patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku, kroniky ho spomínajú už v 11. storočí. Samotné mesto Trenčín sa prvýkrát spomína v tzv. Zoborských listinách z rokov 1111 a 1113 ako mýtna a trhová osada pod Trenčianskym hradom. Nápis na hradnej skale, ktorý dokumentuje existenciu vojenskej pevnosti je právom považovaný za „rodný list" Trenčína.
Jeho strategicky kľúčová poloha v blízkosti troch karpatských priesmykov, na križovatke obchodných ciest z neho vždy robila významný oporný bod a správne centrum celého stredného Považia.
V histórii mesta existuje mnoho významných zlomov, ktoré výrazne ovplyvňovali život jeho obyvateľov. Práve z Trenčína vládol Matúš Čák Trenčiansky - šľachtic a vojvoda, za svojich čias najmocnejší muž a vládca celého západného a stredného Slovenska, prezývaný aj „pán Váhu a Tatier".
Dnes je Trenčín nielen administratívnym a hospodárskym sídlom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale taktiež aj kultúrnym centrom stredného Považia. Práve vďaka svojej strategicky výhodnej polohe je Trenčín významným centrom obchodu, hospodárstva, kultúry a športu na Slovensku. Svoje sídla a pobočky tu majú mnohé inštitúcie a spoločnosti. Dlhoročnú tradíciu majú v meste výstavy a veľtrhy. Práve preto je často označovaý ako „mesto módy".

Názov: Mesto Trenčín

Adresa: Mestský úrad, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Tel.: +421-32-6504230
Fax: +421-32-7431248

Prvá písomná zmienka: 1111
Obyvateľov: 56 759 (31.12.2007)
Domov: 5274

Národnosť: slovenská 95,29%, maďarská 0,28%, rómska 0,08%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,03%, česká 2,41%, nemecká 0,04%, moravská 0,21%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 65,76%, evanjelické a.v. 7,05%, gr. katolícke 0,32%, pravoslávne 0,17%, čs. husitské 0,08%, bez vyznania 22,32%, ostatné 0,18%, nezistené 3,50 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Trenčiansky hrad, Rímsky nápis, Farské schody, stredoveký meštiansky dom - Katov dom, kostol Narodenia Panny Márie z r. 1324, Hotel Tatra z r. 1901, Mierové námestie, Morový stĺp z r. 1712, piaristický kostol sv. Františka Xaverského, pasáž Zlatá Fatima, Radnica, mestská sporiteľňa, župný dom, synagóga, archeologická lokalita na Vajanského ulici, karner sv. Michala, kláštorný kostol Notre dame, kaplnka sv. Anny, ev. kostol z r. 1794, ranobarokový kláštorný komplex.
Zdroj informácií: statistics.sk


Trenčín na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.