logo

Levice

5.2.2009

Vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 163 m, sa na nive rieky Hron rozprestiera 850 rokov staré mesto Levice so 4 mestskými časťami - Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar a Horša. Územie mesta bolo podľa  dostupných zdrojov osídlené už pred 6000 rokmi. Podobne ako ďalšie slovenské mestaá, aj Levice prešli v priebehu histórie pozoruhodným vývojom plným zmien, vzmáhania aj následných úpadkov. Dnes nám históriu tohto 37-tisícového okresného mesta pripomína množstvo historických pamiatok a zaujímavostí. Azda najvýznamnejšou z nich je Levický hrad z hradným areálom z druhej polovice 13. storočia. Hrad je v správe Tekovského múzea, ktoré ponúka záujemcom o históriu bohatý zbierkový fond z oblasti histórie, prírody, architektúry, numizmatiky, ľudovej kultúry a dejín miestneho lekárnictva. Ďalšími mestskými pamiatkami sú 3 kaštiele - barokový kaštieľ Eszterházyovcov, barokový kaštieľ v Kalinčiakove a Dobóovský kaštieľ. V meste nájdeme aj 11 významných sakrálnych pamiatok: klasicistický kostol sv. Michala archanjela, kalvínsky kostol, klasicistický evanjelický a. v. kostol, rímsko-katolícky kostol sv. Jozefa, židovskú synagógu, klasicistický Trojičný stĺp, pomník Štefana Koháryho, kaplnku sv. Jána Nepomuckého, kaplnku sv. Urbana, ako aj kalváriu a románsky emporový kostolík z 12. storočia v mestskej časti Kalinčiakovo. Ďalej v meste nájdeme pamätné busty, pomníky a sochy, ako aj množstvo významných historických budov, napríklad budova bývalej radnice, v ktorej dnes sídli Mestský úrad, Klainov dom, Kalvínsky dvor, Jozefčekov dom a ďalšie meštianske domy, Schoellerov mlyn, Bývalý Schoellerov kaštieľ a Vojenské kasárne.

Za oddychom a relaxom priamo v meste môžeme zájsť do parku M. R. Štefánika, zaujímavé a lákavé lokality pre príjemne strávené voľné chvíle nájdeme aj v okolí Levíc: Chránený areál Levické rybníky alebo Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina.

Názov: Mesto Levice

Adresa: Mestský úrad, Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice
Tel.: +421-36-6350211
Fax: +421-36-6306901
E-mail: pr@levice.sk

Prvá písomná zmienka: 1156
Obyvateľov: 35 830 (31.12.2007)
Domov: 2834

Národnosť: slovenská 84,83%, maďarská 12,32%, rómska 0,47%, rusínska 0,03%, ukrajinská 0,02%, česká 1,04%, nemecká 0,02%, moravská 0,06%, poľská 0,12%
Náboženstvo: rím. katolícke 58,76%, evanjelické a.v. 7,46%, gr. katolícke 0,32%, pravoslávne 0,08%, čs. husitské 0,02%, bez vyznania 22,77%, ostatné 0,32%, nezistené 3,40%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Tekovské múzeum a Levický hrad, kostol sv. Jozefa a bývalý kláštor františkánov z r. 1675, kalvária z r. 1800, synagóga, renesančný kaštieľ z r. 1571, románsky kostolík z 13. stor., barokový kaštieľ z 18. stor., kostol sv. Michala archanjela z 18. stor., klasicistický kostol z 18. stor., Tekovská hvezdáreň, kúpalisko.
Zdroj informácií: statistics.sk


Levice na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.