logo

Handlová

Mesto Handlová je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Je to banícke mesto s dlhodobou tradíciou baníckeho priemyslu. Leží len asi 10 km západne od geometrického stredu Európy (kataster obce Kremnické Bane), v juhovýchodnej časti Hornonitrianskej kotliny, obklopené pohoriami Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy. Mesto s 630-ročnou históriou má v súčasnosti asi 18-tisíc obyvateľov. Handlová bola pôvodne poľnohospodárskou obcou, no správa o náleze uhlia z r. 1784 priniesla výrazné zmeny v jej ďalšom vývoji. Ťažba uhlia sa postupne stala hlavným zdrojom obživy pre väčšinu obyvateľstva a tento stav trvá dodnes. V Bani Handlová sa ťaží uhlie bez prestávky už od r. 1850. Banícku tradíciu udržiava mesto aj každoročným usporadúvaním tradičných baníckych jarmokov.

Centrum Hadlovej ponúka možnosť navštíviť gotický Rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny zo 14. stor., ktorý patrí k najvýznamnejším kultúrnym a historickým pamiatkam mesta. V okolitých mestských častiach sa nachádzajú ďalšie kostoly - v Novej Lehote Kostol sv. Mikuláša biskupa z r. 1785 a kamenný Kostol Dobrého pastiera na Hornom konci z r. 1941. Ďaľšími sakrálnymi pamätihodnosťami sú tri kaplnky, z ktorých jedna - kaplnka sv. J. Nepomutského z 18. stor. - stojí priamo v centre mesta. Handlová so svojím okolím ponúka priestor pre poznávacie a vzdelávacie činnosti, aj pre oddych, turistiku, cyklistiku a lyžovanie. Nad mestom čnejúci Veľký Grič je nádherným vyhliadkovým bodom, ktorý očarí každého turistu veľkolepou panorámou celej kotliny a okolitých horstiev. Neďaleké lyžiarske stredisko Remata ponúka lyžovačku pre celú rodinu a taktiež aj možnosť zúčastniť sa na každoročných psích záprahoch. Plavci si môžu zaplávať v mestskej krytej plavárni a jazdcov a milovníkov koní príjemne prekvapí Ranč Geronimo a jazdecký klub Navaho s možnosťou jazdy na koňoch.

Názov: Mesto Handlová

Adresa: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Tel.: +421-46-5192511
Fax: +421-46-5425614

Prvá písomná zmienka: 1367
Obyvateľov: 17 688 (31.12.2007)
Domov: 2101

Národnosť: slovenská 96,14%, maďarská 0,85%, rómska 0,86%, rusínska 0,01%, ukrajinská 0,08%, česká 0,67%, nemecká 0,48%, moravská 0,02%, poľská 0,03%
Náboženstvo: rím. katolícke 44,74%, evanjelické a.v. 2,42%, gr. katolícke 0,45%, pravoslávne 0,09%, čs. husitské 0,09%, bez vyznania 46,10%, ostatné 0,11%, nezistené 4,58 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Dom techniky, pamätník baníkom, kostol u Dobrého pastiera, banícke domy, robotnícka kolónia rodinných domov z r. 1940, kostol sv. Kataríny Alexandrijskej zo 14. stor., pamätná izba Heimatstube Handlová, rezbár Ján Procner - múzeum, tanečná skupina Volcano, skauting.
Zdroj informácií: statistics.sk


Handlová na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.