logo

Prievidza

31.1.2009
31.1.2009
31.1.2009
Názov: Mesto Prievidza

Adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Tel.: +421-46-5179110
Fax: +421-46-5179155

Prvá písomná zmienka: 1113
Obyvateľov: 50 919 (31.12.2007)
Domov: 3570

Národnosť: slovenská 96,65%, maďarská 0,48%, rómska 0,29%, rusínska 0,01%, ukrajinská 0,05%, česká 0,95%, nemecká 0,29%, moravská 0,08%, poľská 0,06%
Náboženstvo: rím. katolícke 61,91%, evanjelické a.v. 2,29%, gr. katolícke 0,34%, pravoslávne 0,12%, čs. husitské 0,05%, bez vyznania 29,01%, ostatné 0,20%, nezistené 4,89 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Piaristický rím. kat. kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie zo 17. stor., Mariánsky kostol z 13. stor., farský kostol sv. Bartolomeja apoštola zo 14. stor., budova kláštora a školy zo 17. stor., sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána, Mariánsky a Trojičný stĺp, meštianske domy, rušňové depo, pomník padlým SNP. Nachádzajú sa tu krytá plaváreň, tenisové kurty, squash, minigolf, zimný a futbalový štadión, športová hala, obria šachovnica na Námestí slobody, letisko.
Zdroj informácií: statistics.sk


Prievidza na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.