logo

Partizánske

Okresné mesto Partizánske leží na styku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, pohoria Tribeč a južného výbežku Strážovskej hornatiny, pri sútoku riek Nitra a Nitrica, tvorí vstupnú bránu do Horného Ponitria. História samotného mesta Partizánske je pomerne mladá. Pri vzniku mesta Partizánske nezohrávala hlavnú úlohu ani prírodná, ani historická, ale ani dopravná poloha. Vznik nového sídla podmienila existencia voľnej pracovnej sily. Samotné sídlo vzniklo v roku 1938 ako osada spoločnosti J. A. Baťu na výrobu obuvi v katastri obce Šimonovany pod názvom Baťovany. V tomto roku firma MAS - Moravské a slovenské strojírny, patriaca Baťovmu koncernu, začala v katastri obce Šimonovany budovať osadu Baťovany a továreň, z ktorej už 15. júla 1939 boli do obchodnej siete dodané prvé páry vyrobených topánok. Od roku 1939 plynulo prebiehala výstavba továrne i ostatných častí novozaloženého sídla v duchu takzvanej baťovskej architektúry na Slovensku, ktorej nositeľom bol Vladimír Karfík, významný predstaviteľ funkcionalistickej architektúry. Keďže obec Baťovany nadobudla všetky atribúty mesta, bola 18. 11. 1948 povýšená na mesto a vo februári 1949 premenovaná na Partizánske. Súčasné mesto Partizánske charakterizuje nástup neobuvníckych odvetví výroby a činnosť zahraničných firiem. Naďalej však pretrváva zameranie na obuvnícky priemysel. K 1. 4. 2008 bolo v meste zaregistrovaných 497 podnikov a podnikateľských subjektov (Obchodný register SR, 2008). Mesto má dobré dopravné spojenie, keďže ním prechádza cesta I. triedy v smere do miest Nitra a Prievidza a železničná trať, spájajúca oblasť Hornej a Dolnej Nitry. Od roku 1996 je okresným mestom regiónu, ktorého súčasťou je 22 obcí.

Názov: Mesto Partizánske

Adresa: Mestský úrad, Nám.SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Tel.: +421-38-5363011
Fax: +421-38-7492103
Prvá písomná zmienka: 1938
Obyvateľov: 24 027 (1.6.2009)
Domov: 2194
Národnosť: slovenská 97,71%, maďarská 0,28%, rómska 0,35%, rusínska 0,01%, ukrajinská 0,01%, česká 0,69%, nemecká 0,03%, moravská 0,03%, poľská 0,06%
Náboženstvo: rím. katolícke 66,77%, evanjelické a.v. 4,82%, gr. katolícke 8,92%, pravoslávne 1,68%, čs. husitské 0,03%, bez vyznania 13,57%, ostatné 0,11%, nezistené 2,98%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Pôvodná architektúra Baťových obuvníckych závodov a domová výstavba v Baťovej štvrti - Červená ulica, národná kultúrna pamiatka rím. kat. kostol Božského srdca Ježišovho z r. 1949, kvetinová topánka v centre, kaštieľ Vodný hrad z 15. stor., rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie z 13. stor., hvezdáreň, termálne kúpele v časti Malé Bielice, letné kúpalisko, zimný a futbalový štadión, športová hala.
Zdroj informácií: statistics.sk

Partizánske na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.