logo

Košice

Mesto Košice je najväčšou východoslovenskou metropolou a druhým najväčším mestom Slovenska. Mesto s počtom obyvateľov 234 237 sa rozkladá na rozlohe 244 km2 v Košickej kotline v údolí rieky Hornád, na dôležitej križovatke obchodných ciest a dopravných trás. Od hraníc s Maďarskom je vzdialené len 20 km, 80 km od hraníc s Ukrajinou a od hraníc s Poľskom 90 km. Vďaka vynikajúcej polohe mesta, medzinárodnému letisku a železničnému uzlu sa stalo mesto rýchlo rozrastajúcou hospodárskou aglomeráciou s kľúčovým významom. História osídľovania územia sa začala písať už v staršej dobe kamennej, prvá písomná zmienka o meste pochádza z r. 1230. Takmer 4 storočia boli Košice po Budíne druhým mestom Uhorska.

 

Prejavy bohatej histórie nájdeme na každom kroku: mesto doslova prekypuje bohatstvom kultúrnych, historických a sakrálnych pamiatok. Niekoľko tých najvýznamnejších je sústredených priamo v jadre mesta, na námestí (Hlavnej ulici): najvýznamnejšou stavbou Košíca zároveň aj ich najväčšou dominantou je Dóm sv. Alžbety situovaný priamo v srdci mesta a Kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, budova Štátneho divadla s priľahlými parkami, ďalej Levočský, Župný a Žobrákov dom, budova Starej radnice, Andrášiho, Biskupský, Csáky-Dezőfiho palác, Kapitánsky palác, Hadík-Barkócziho palác, Kráľovský dom, Seminárny kostol v širšom centre Dominikánsky kostol, Miklušova väznica, Jakabov palác, Evanjelický kostol, Synagóga, Kalvínsky kostol a mnoho ďalších. Parčík severne od divadla zakončuje ďalšia pamiatka vysokého významu . Súsošie Immaculata - „morový stĺp". Vyčerpávajúci zoznam pamiatok a pamätihodností njde návštevník na web stránkach Košíc.
S mestom Košice sa spája niekoľko prvenstiev: Košice ako prvé mesto v Európe získalo vlastnú erbovú listinu, stalo sa tak už v r. 1369. V Košiciach od r. 1924 každoročne štartuje v prvú októbrovú nedeľu najstarší európsky a druhý najstarší svetový maratón - Medzinárodný maratón mieru. Ďalšie „naj" patrí Dómu sv. Alžbety, ktorý je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Košice majú taktiež najstaršiu strednú školu a najväčšiu zoologickú záhradu v strednej Európe, najstaršiu a jedinú detskú železnicu na Slovensku a mnoho iných zaujímavostí.

Názov: Mesto Košice

Adresa: Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Tel.: +421-55-6419111

Prvá písomná zmienka: 1230
Obyvateľov: 234 237 (31.12.2007)
Domov: 12565

Národnosť: slovenská 89%, maďarská 3,79%, rómska 2,14%, rusínska 0,54%, ukrajinská 0,46%, česká 1,19%, nemecká 0,17%, moravská 0,06%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 58,30%, evanjelické a.v. 4,11%, gr. katolícke 7,55%, pravoslávne 1,45%, čs. husitské 0,05%, bez vyznania 19,35%, ostatné 0,22%, nezistené 4,88 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Mestská pamiatková rezervácia, medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí: Dóm sv. Alžbety, Kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, Štátne divadlo, Levočský dom, Andrášyiho palác, Župný dom, Stará radnica, Žobrákov dom, Biskupský palác, Jakabov palác, Hotel Európa, Hadík-Barkócziho palác, Pongrácovsko-Forgáčovský palác, Csáky-Dežöfiho palác, Kráľovský dom, Miklušova väznica, Kapitánsky palác, Knižnica Jána Bocatia, Východoslovenské múzeum, Mestské hradby, kostol Dominikánov, kostol na Kalvárii, morová kaplnka sv. Rozálie, Kostol sestričiek uršuliniek, Seminárny kostol, Kalvínsky kostol, špitálsky kostol sv. Ducha, Ev. kostol, Premonštrátny kostol, Gr. kat. kostol Narodenia Panny Márie, Synagógy. Kúpaliská, štadión, golf, paintball, bobová dráha, kolkáreň, relaxačné centrá, tenisové kurty, športoviská, lyžiarske strediská.
Zdroj informácií: statistics.sk


Košice na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.