logo

Banská Bystrica

31.1.2009
Názov: Mesto Banská Bystrica

Adresa: Mestský úrad, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica
Tel.: +421-48-4330321, 0800 14 15 14
Fax: +421-48-4113575

Prvá písomná zmienka: 1255
Obyvateľov: 80 466 (31.12.2007)
Domov: 5456

Národnosť: slovenská 94,74%, maďarská 0,54%, rómska 0,54%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,05%, česká 1,39%, nemecká 0,06%, moravská 0,08%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 46,57%, evanjelické a.v. 13,94%, gr. katolícke 1,03%, pravoslávne 0,24%, čs. husitské 0,07%, bez vyznania 30,17%, ostatné 0,30%, nezistené 6,14 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Hradný areál-národná kultúrna pamiatka z 13. až 17. stor. : Barbakan z vežou, farský kostol, Matejov dom, slovenský kostol a radnica. Nám. Štefana Moyzesa: bývalý Žolnayho pivovar, renes. dom zo 17. stor., bývalý farský dvor. Hodinová veža, Mariánnsky stĺp, meštianske domy na nám. SNP, Dolnej ulici, Biskupský palác, budova BBSK, kostol sv. Alžbety z r. 1303, bývalé jezuitské kolégium, diecézne centrum, pamätník SNP, Mäsiarska bašta, bývalý kúpeľný dom, bývalý župný dom, prvá detská opatrovňa z r. 1829, budova NBS, Rektorát Univerzity Mateja Bela, mnoho sakrálnych a technických pamiatok, múzeá, galérie, divadlá, štátna opera, folklórne súbory Prvosienka a Radosť.
Zdroj informácií: statistics.sk


Banská Bystrica na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.