logo

Banská Štiavnica

31.1.2009
31.1.2009
31.1.2009

Mesto Banská Štiavnica, najslávnejšie banícke mesto, právom patrí medzi najkrajšie a historicky najzaujímavejšie mestá na Slovensku. Mesto je situované v malebnom prostredí pohoria Štiavnické vrchy, na území chránenej krajinnej oblasti s rovnomenným názvom.

Dejiny mesta sa píšu od r. 1238, kedy sa Banská Štiavnica stala privilegovaným kráľovským mestom. Štiavnica sa už od jej vzniku sa úzko spájala s baníctvom. Dokumentuje to aj erb, na ktorom sú vyobrazené banské nástroje. S mestom Banská Štiavnica sa vynára myšlienka predovšetkým na zlato a striebro a meď. Ich bohatý výskyt vo vulkanických horninách Štiavnických vrchov zabezpečili mestu nevídaný rozmach. Stopy po prosperite tu nachádzame dodnes v podobe množstva technických, svetských či sakrálnych pamiatok, z ktorých väčšina vznikla práve v časoch najväčšieho rozkvetu baníctva. A bola to práve Banská Štiavnica, kde bola v roku 1735 Samuelom Mikovínim založená prvá banská škola v Uhorsku a neskôr v r. 1763 Vysoká banská škola. Bola to prvá banská škola v Európe vôbec a najstaršia technická škola na svete! V centre mesta nájdeme ukážky všetkých stavebných slohov - od románskeho obdobia cez gotiku, renesanciu, barok až po klasicizmus - staré banícke osídlenie sa v centre formovalo už od 13. storočia. Charakteristickými stavbami - pamiatkami, ktoré sa mnohým vybavia pri pomyslení na Banskú Štiavnicu, je napríklad renesančný Nový zámok, ďakovné Súsošie svätej Trojice, banícka Klopačka, Kamerhoff či budova banského súdu Bergericht, no taktiež typické chudobné domčeky, tíško učupené na okrajoch centra mesta. V súvislosti s Banskou Štiavnicou nemožno nespomenúť aj tajchy - umelé banské jazierká, ktorých bolo pôvodne v širšom okolí mesta 54. Dnes ich je okolo majestátneho Sitna rozztrúsených "len" 19. Aj keď mesto postihli ťažké skúšky v období tureckej expanzie, stavovských povstaní, či neskorší úpadok baníctva, žiadna z nich neohrozila slávu tohto mesta a jeho meno v celej Európe.

Vďaka existencii 360-tich umelecko-historických pamiatok bolo historické jadro mesta vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a v roku 1993 bolo spolu s technickými banskými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Banská Štiavnica a blízke okolie je veľmi atraktívnym miestom pre milovníkov prírodných a historických bohatstiev, či záujemcom o relax a šport, turista by okrem návštevy mesta a jeho pamiatok nemal určite opomenúť 7 expozícií Slovenského banského múzea, či dominantu mesta - kalváriu ponúkajúcu úchvatné výhľady.

Pre viac informácií o všetkých možnostiach, ktoré mesto ponúka, odporúčame navštíviť web stránky Banskej Štiavnice: http://www.banskastiavnica.sk/navstevnik.html

Názov: Mesto Banská Štiavnica

Adresa: Mestský úrad, Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica
Tel.: +421-45-6949640
Fax: +421-45-6921207

Prvá písomná zmienka: 1156
Obyvateľov: 10 640 (31.12.2007)
Domov: 1511

Národnosť: slovenská 93,92%, maďarská 0,40%, rómska 2,02%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,06%, česká 0,57%, nemecká 0,11%, moravská 0,06%, poľská 0,02%
Náboženstvo: rím. katolícke 64,97%, evanjelické a.v. 7,63%, gr. katolícke 0,32%, pravoslávne 0,04%, čs. husitské 0,01%, bez vyznania 18,90%, ostatné 0,17%, nezistené 6,12 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Banícke mesto, historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí sú zapísané na zozname UNESCO. Banícke pamiatky, bane, tajchy a iné, Slovenské banské múzeum, Múzeum vo sv. Antone, Kostol sv. Kataríny, ev. kostol. V meste je mnoho architektonických pamiatok napr.: Kalvária, Radnica, Nám. svätej Trojice, Piarska brána, budovy baníckej a lesnej akadémie, Starý a Nový zámok, Meštianske domy, atď. Turistika, cykloturistika, jazero Počúvadlo, mnoho kultúrnych podujatí, usporadúvaných po celý rok.
Zdroj informácií: statistics.sk


Banská Štiavnica na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.