logo

Banská Štiavnica - Námestie sv. Trojice - priečelie budovy, Trojičný stĺp

- 210 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

Jadrom Banskej Štiavnice je Námestie sv. Trojice, tvorí ho komplex domov bohatých mešťanov, budovaný v 15.storočí a začiatkom 16.storočia. Dominantou námestia je morový stĺp so súsoším sv. Trojice od sochára Dionýza Stanettiho, ktorý postavili občania mesta ako vďaku za ústup morovej epidémie v r. 1710-1711. Na južnom cípe námestia sa nachádza neskorogotický rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny. Ten bol na tomto mieste postavený v r. 1443-1491, teda dávno před formovaním súčasnej podoby a pôdorysu námestia. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola k nemu pristavaná v r. 1776. Pod kostolom sv. Kataríny sa nachádza krypta, ktorá slúžila ako pohrebisko pre richtárov a význačných mešťanov. Hneď vedľa kostola stojí gotická budova radnice, na náprotivnej strane cez námestie sa vypína budova banského súdu Berggericht, v ktorej dnes sídli mineralogická expozícia Slovenského banského múzea, Informačné centrum Banskej Štiavnice a Náučná expozícia Geoparku. Budova Berggerichtu je napojená na trojicu budov: Bošániho dom, Richterov dom a Jonášov dom, v ktorých sídli Galéria Jozefa Kollára.

Ďalšie panorámy v kategórii: Banská Štiavnica - Námestie sv. Trojice

Ďalšie virtuálne prehliadky: Banská Štiavnica

31.1.2009
31.1.2009
31.1.2009
Názov: Mesto Banská Štiavnica

Adresa: Mestský úrad, Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica
Tel.: +421-45-6949640
Fax: +421-45-6921207

Prvá písomná zmienka: 1156
Obyvateľov: 10 640 (31.12.2007)
Domov: 1511

Národnosť: slovenská 93,92%, maďarská 0,40%, rómska 2,02%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,06%, česká 0,57%, nemecká 0,11%, moravská 0,06%, poľská 0,02%
Náboženstvo: rím. katolícke 64,97%, evanjelické a.v. 7,63%, gr. katolícke 0,32%, pravoslávne 0,04%, čs. husitské 0,01%, bez vyznania 18,90%, ostatné 0,17%, nezistené 6,12 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Banícke mesto, historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí sú zapísané na zozname UNESCO. Banícke pamiatky, bane, tajchy a iné, Slovenské banské múzeum, Múzeum vo sv. Antone, Kostol sv. Kataríny, ev. kostol. V meste je mnoho architektonických pamiatok napr.: Kalvária, Radnica, Nám. svätej Trojice, Piarska brána, budovy baníckej a lesnej akadémie, Starý a Nový zámok, Meštianske domy, atď. Turistika, cykloturistika, jazero Počúvadlo, mnoho kultúrnych podujatí, usporadúvaných po celý rok.
Zdroj informácií: statistics.sk


Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Kultúra a história > Kultúrne zariadenia > Múzeá, skanzeny, pamätné domy a izby...
Kultúra a história > Pamiatky > Pamiatkové rezervácie
Kultúra a história > Pamiatky > Pamiatky UNESCO
Kultúra a história > Pamiatky > Sochy, stĺpy a kríže
Príroda a krajina > Chránené územia SR > Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Príroda a krajina > Sídla > Námestia

Turistický región:

Turistický región > Pohronie

Región:

Banská Štiavnica - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.