logo

Bratislava

Názov: Mesto Bratislava

Adresa: Magistrát mesta Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Tel.: +421-2-59356111
Fax: +421-2-54414393
Prvá písomná zmienka: 907
Obyvateľov: 426 927 (31.12.2007)
Domov: 23 558
Národnosť: slovenská 91,39%, maďarská 2,84%, rómska 0,10%, rusínska 0,11%, ukrajinská 0,11%, česká 1,86%, nemecká 0,28%, moravská 0,15%, poľská 0,08%
Náboženstvo: rím. katolícke 56,70%, evanjelické a.v. 5,96%, gr. katolícke 0,74%, pravoslávne 0,38%, čs. husitské 0,09%, bez vyznania 29,33%, ostatné 0,35%, nezistené 4,71 %
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Hlavné mesto SR. Najvýznamnejšie pamiatky: Bratislavský hrad a podhradie, Michalská brána zo 14. stor., Rybárska brána z 15. stor., korunovačný kostol sv. Martina zo 14. a 15. stor., kostol a kláštor Františkánov z 13. stor., kaplnka sv. Kataríny z r. 1311, kostol a kláštor klarisiek zo 14. stor., kostol a kláštor milosrdných bratov z 18. stor., kostol a kláštor uršulínok z r. 1659 a iné. Synagóga, staromestská radnica, meštianske domy a mestské paláce, atď.
Zdroj informácií: statistics.sk

Bratislava na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.