logo

Kežmarok

Kežmarok je jedným z centier turistického ruchu pod Vysokými Tatrami. Je známy svojou starobylou históriou i mnohými umelecko – historickými pamiatkami.

Kežmarok vznikol zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s nemeckými kolonistami. Mestské práva dostal v r. 1269. Ako slobodné kráľovské mesto získal viacero hospodárskych a politických privilégií – napr. Právo dvoch výročných trhov (1419), sporné právo skladu (1435), právo meča (1438), právo používať erb (1463) atď..

Výhodná poloha mesta pri dôležitých obchodných cestách, spájajúcich Orient so severom Európy, urýchlila jeho hospodársky rozvoj. V 15. – 19. storočí pracovalo v Kežmarku 40 remeselníckych spoločenstiev – cechov. Po celej Európe preslávili Kežmarok farbiari, stolári, tkáči, súkenníci, ihlári i zlatníci.

Rozvoj remesiel a obchodu si vyžiadal urýchlenie vzdelávania sa obyvateľstva. Prvé písomné správy o mestskej škole sú zo 14. storočia (v tom čase nebolo na území Slovenska ani desať škôl), cirkevný spev bol známy už v 13. storočí a divadlo sa spomína na začiatku 16. storočia.

Sľubný rozvoj mesta narušili časté boje – cez kežmarský chotár prešlo celkove 13 vojen – jedna vyše storočná s blízkou Levočou o právo skladu a druhá takmer 250 – ročná, ktorú viedlo mesto s vlastným hradom. Napriek všetkému sa Kežmarok v minulosti zaradil medzi popredné mestá na území Slovenska a o to isté sa v oblasti školstva, kultúry a turistiky snaží i dnes.

Vyše sedem storočí existencie Kežmarku poznačilo i jeho architektúru, ktorá počnúc románskym slohom obsahuje každý stavebný štýl.

V roku 1950 bolo historické jadro Kežmarku vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu – v súčasnosti je ich na Slovensku sedemnásť. Historické jadro tvoria ulice: Hviezdoslavova, Hlavné námestie, Hradné námestie, Kostolné námestie, Nová ulica, Starý trh a ulica MUDr. Vojtecha Alexandra. Najznámejšie kežmarské stavby – evanjelický drevený artikulárny kostol a evanjelické lýceum sa stali r.1985 národnými kultúrnymi pamiatkami.

Od 8.7.2008 je Kežmarský drevený artikulárny kostol zapísaný v Zozname svätového dedičstva UNESCO.

Názov: Mesto Kežmarok

Adresa: Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Tel.: +421-52-4660101
Fax: +421-52-4660127

Prvá písomná zmienka: 1251
Obyvateľov: 16 742 (30.06.2009)
Domov: 2442

Národnosť: slovenská 95,21%, maďarská 0,15%, rómska 1,59%, rusínska 1,10%, ukrajinská 0,08%, česká 0,83%, nemecká 0,43%, moravská 0,07%, sliezská 0,01%, poľská 0,25%
Náboženstvo: rím. katolícke 77,50%, evanjelické a.v. 4,82%, gr. katolícke 2,63%, pravoslávne 0,40%, čs. husitské 0,03%, bez vyznania 10,98%, ostatné 0,13%, nezistené 2,91 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Drevený artikulárny kostol - evanjelický drevený kostol zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, Bazilika sv. Kríža - katolícka bazilika, Kežmarský hrad - mestský hrad, Zvonica - renesančná kampanila neďaleko baziliky, Nový evanjelický kostol - architektonicky netradične riešený kostol z konca 19. stor., Festival EĽRO - každoročný (2. víkend v júli) festival európskeho ľudového remesla.
Zdroj informácií: statistics.sk, Mesto Kežmarok


Kežmarok na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.