logo

Žilina

ŽILINA je metropolou severozápadného Slovenska, mestom na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajčianky a štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky. Je sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Považie.

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1208, v listine nitrianskeho župana Tomáša, kde sa spomína pod názvom „terra de Selinan“ (zem Žiliňany). V miestnej časti Dolné Rudiny sa nachádza najstaršia architektonická pamiatka na území Žiliny a najstaršia stavba svojho druhu na severozápadnom Slovensku – Kostol sv. Štefana kráľa, ktorého začiatky siahajú do 13. storočia. Historické srdce mesta tvorí Mariánske námestie, ktoré bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu a arkádam vytvára neopakovateľnú atmosféru, jedinečnú svojho druhu na Slovensku. S námestím sa spája veľa legiend, napríklad o prepojení objektov na námestí podzemnými chodbami. Neoficiálnym logom mesta je pohľad z Námestia A. Hlinku na Kostol Najsvätejšej Trojice (Katedrálny chrám) s balustrádou. Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších a najkrajších peších zón na Slovensku s množstvom reštaurácií a štýlových kaviarničiek.

Počas celého roka sa v meste konajú viaceré kultúrne, športové a spoločenské podujatia, napr. Carneval Slovakia Žilina, Jarná cena Žiliny, Staromestské slávnosti, Žilinská svätojánska noc, Jašidielňa, Žilinské dni zdravia, Žilinský literárny festival a novinka od roku 2008 Stredoveký deň.

V súčasnosti mesto prežíva dynamický rozvoj, ktorý akcelerovala investícia KIA Motors Slovakia. Mesto však nie je len centrom automobilovej výroby, ale spolu s regiónom Horné Považie zaujímavou turistickou destináciou. Sídli tu Žilinská univerzita a od roku 2008 Žilinská diecéza. V poslednom období vzrastá záujem o mesto ako o centrum seminárneho a konferenčného cestovného ruchu.

Mesto má 13 prímestských častí: Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota.

Názov: Mesto Žilina

Adresa: Mestský úrad, Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: +421-41-7063111
Fax: +421-41-7232912
Prvá písomná zmienka: 1208
Obyvateľov: 85 158 (31.07.2009)
Domov: 8398
Národnosť: slovenská 96,90%, maďarská 0,12%, rómska 0,23%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,04%, česká 1,61%, nemecká 0,07%, moravská 0,11%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 74,91%, evanjelické a.v. 3,74%, gr. katolícke 0,31%, pravoslávne 0,11%, čs. husitské 0,06%, bez vyznania 16,74%, ostatné 0,13%, nezistené 3,18%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Historické centrum mesta tvorí Mariánske námestie, ktoré bolo v r. 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších peších zón na Slovensku s množstvom reštaurácií a kaviarní. Najstaršia architektonická pamiatka na území Žiliny, neskororománsky Kostol sv. Štefana kráľa, pochádza z 13. stor. Počas celého roka sa v meste konajú viaceré kultúrne a športové podujatia, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry, športu, vzdelanosti, ale i k zachovaniu tradícií a podpore cestovného ruchu. K najvýznamnejším podujatiam patria: Carneval Slovakia Žilina, Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Staromestské slávnosti, Žilinské kultúrne leto, Žilinská svätojánska noc, Žilinský literárny festival, Stredoveký deň, Jašidieľňa, Sever proti juhu, Žilinské dni zdravia, Žilinský triatlon, Vianočný beh.
Zdroj informácií: statistics.sk

Žilina na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.