logo

Žilina - 8. Lombardiniho okruh - Mariánske námestie - socha Nepoškvrnenej Panny Márie - Immaculaty

- 112 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

Mariánske námestie predstavuje historické srdce Žiliny, v roku 1987 bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu (cca 100 x 100 m) a arkádam (nazývaným aj podsiene alebo laubne, ktoré pokračujú v priľahlej Hodžovej a Radničnej ulici) vytvára neopakovateľnú atmosféru jedinečnú svojho druhu na Slovensku. Prvá písomná zmienka o námestí je v Žilinskej knihe, kde sa v roku 1464 objavuje pomenovanie rínok. Po veľkom požiari v roku 1521 sa začala obnova námestia v renesančnom štýle. Pôvodne bolo na námestí 40 domov, dnes ich tu stojí 32. Od roku 1357 sa tu vďaka privilégiu kráľa Ľudovíta I. Veľkého organizovali pravidelne jarmoky. Časté požiare však menili charakter námestia. Uprostred námestia (hoci nie v jeho symetrickom strede) sa nachádza baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty na podstavci s reliéfom sv. Floriána. Sochu postavili v roku 1738 na počesť zavŕšenia rekatolizácie v meste. Na námestí sa nachádzajú dve studne, jedna s hĺbkou 12,7 m pri Panskom dome, druhá s hĺbkou 10,4 m na opačnej strane námestia. Pri jednej zo studní sa nachádzal aj pranier (stĺp hanby). S námestím sa spája veľa legiend, v ktorých sa spomína prepojenie objektov podzemnými chodbami. Objavila sa dokonca i zvesť, podľa ktorej spod námestia vedie tajná chodba až do Budatínskeho hradu.

Názov: Mesto Žilina

Adresa: Mestský úrad, Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: +421-41-7063111
Fax: +421-41-7232912
Prvá písomná zmienka: 1208
Obyvateľov: 85 158 (31.07.2009)
Domov: 8398
Národnosť: slovenská 96,90%, maďarská 0,12%, rómska 0,23%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,04%, česká 1,61%, nemecká 0,07%, moravská 0,11%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 74,91%, evanjelické a.v. 3,74%, gr. katolícke 0,31%, pravoslávne 0,11%, čs. husitské 0,06%, bez vyznania 16,74%, ostatné 0,13%, nezistené 3,18%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Historické centrum mesta tvorí Mariánske námestie, ktoré bolo v r. 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších peších zón na Slovensku s množstvom reštaurácií a kaviarní. Najstaršia architektonická pamiatka na území Žiliny, neskororománsky Kostol sv. Štefana kráľa, pochádza z 13. stor. Počas celého roka sa v meste konajú viaceré kultúrne a športové podujatia, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry, športu, vzdelanosti, ale i k zachovaniu tradícií a podpore cestovného ruchu. K najvýznamnejším podujatiam patria: Carneval Slovakia Žilina, Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Staromestské slávnosti, Žilinské kultúrne leto, Žilinská svätojánska noc, Žilinský literárny festival, Stredoveký deň, Jašidieľňa, Sever proti juhu, Žilinské dni zdravia, Žilinský triatlon, Vianočný beh.
Zdroj informácií: statistics.sk

Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Kultúra a história > Kostoly a náboženské objekty > Kláštory
Kultúra a história > Kostoly a náboženské objekty > Rímskokatolícke
Kultúra a história > Pamiatky > Pamiatkové rezervácie
Kultúra a história > Pamiatky > Sochy, stĺpy a kríže
Príroda a krajina > Ročné obdobia > Jar
Príroda a krajina > Sídla > Námestia
Príroda a krajina > Sídla > Skulptúry a fontány

Turistický región:

Turistický región > Žilina a okolie

Región:

Žilina - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.