logo

Žilina - 9. Lombardiniho okruh - Kostol obrátenia sv. Pavla a kláštor kapucínov - interiér kostola

- 96 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola a kláštor vybudovali jezuiti, ktorí prišli do mesta okolo roku 1654 ako misionári. Na mieste pôvodných renesančných domov začali v roku 1743 s výstavbou rezidencie, ktorú predstavoval kostol a kláštor. Dvojvežový rímskokatolícky kostol postavili v barokovom štýle ako jednoloďový a dokončili ho v roku 1754. Výška veží je 32 metrov. V roku 1928 k nemu pristavali kaplnku podľa projektu architekta Michala Maximiliána Scheera. Hlavný oltár kostola je barokový z polovice 18. storočia, obraz sv. Pavla Apoštola je od J. B. Klemensa (1817 – 1883). Výzdobu kostola dotvárajú práce J. I. Cimbala. V roku 1888 bola do výklenku na fasáde kostola umiestnená kamenná socha sv. Pavla Apoštola, kúpená v Mníchove za 330 zlatých. Pivnice pod kostolom a kláštorom sú kamenné. Kláštor kapucínov má tri podlažia. Už od roku 1691 tu jezuiti zriadili nižšie gymnázium. Po odchode jezuitov v roku 1773 objekt vlastnilo mesto Žilina, obchodník s vínom Štefan Raška, od ktorého ho v roku 1832 kúpilo Nitrianske biskupstvo. Po rekonštrukcii od roku 1833 bol v budove sirotinec Nitrianskeho biskupstva. Jeho zakladateľovi, nitrianskemu biskupovi Jozefovi Vurumovi (1763 – 1838) je venovaná aj pamätná tabuľa na objekte sirotinca. Riaditeľom sirotinca sa stal Ľudovít Stárek, ktorý ako prvý spracoval žilinský mestský archív.

Ďalšie panorámy v kategórii: Žilina - 9. Lombardiniho okruh - Kostol obrátenia sv. Pavla a kláštor kapucínov

12.12.2008
Názov: Mesto Žilina

Adresa: Mestský úrad, Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: +421-41-7063111
Fax: +421-41-7232912
Prvá písomná zmienka: 1208
Obyvateľov: 85 158 (31.07.2009)
Domov: 8398
Národnosť: slovenská 96,90%, maďarská 0,12%, rómska 0,23%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,04%, česká 1,61%, nemecká 0,07%, moravská 0,11%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 74,91%, evanjelické a.v. 3,74%, gr. katolícke 0,31%, pravoslávne 0,11%, čs. husitské 0,06%, bez vyznania 16,74%, ostatné 0,13%, nezistené 3,18%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Historické centrum mesta tvorí Mariánske námestie, ktoré bolo v r. 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších peších zón na Slovensku s množstvom reštaurácií a kaviarní. Najstaršia architektonická pamiatka na území Žiliny, neskororománsky Kostol sv. Štefana kráľa, pochádza z 13. stor. Počas celého roka sa v meste konajú viaceré kultúrne a športové podujatia, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry, športu, vzdelanosti, ale i k zachovaniu tradícií a podpore cestovného ruchu. K najvýznamnejším podujatiam patria: Carneval Slovakia Žilina, Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Staromestské slávnosti, Žilinské kultúrne leto, Žilinská svätojánska noc, Žilinský literárny festival, Stredoveký deň, Jašidieľňa, Sever proti juhu, Žilinské dni zdravia, Žilinský triatlon, Vianočný beh.
Zdroj informácií: statistics.sk

Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Kultúra a história > Architektonické slohy > Baroko a rokoko
Kultúra a história > Kostoly a náboženské objekty > Kláštory
Kultúra a história > Kostoly a náboženské objekty > Rímskokatolícke
Kultúra a história > Pamiatky > Pamiatkové rezervácie

Turistický región:

Turistický región > Žilina a okolie

Región:

Žilina - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.