logo

Žilina - 13. Lombardiniho okruh - Katolícky dom - Katolícky dom, priečelie budovy

- 16 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

Katolícky dom s Národným divadlom bol postavený v rokoch 1925 – 1926 v štýle neoklasicizmu podľa projektu žilinského architekta Stanislava Koníčka. V štíte fasády tejto budovy je štylizovaný slovenský dvojkríž s plastikami dvoch orlov a sochy dvoch žien, ktoré symbolizujú hudbu a divadlo. Dňa 6. 10. 1938 tu bola prijatá Žilinská dohoda, na základe ktorej bol prijatý zákon o autonómii Slovenska. V roku 1939 budovu kúpila Kongregácia školských sestier sv. Františka. Od roku 1961 slúžil tento komplex Vysokej škole dopravy (dnešná Žilinská univerzita). V roku 1990 sa do budovy vrátili rehoľné sestry a o rok neskôr tu začalo svoju činnosť Gymnázium sv. Františka z Assisi, ktoré je tu dodnes.

Názov: Mesto Žilina

Adresa: Mestský úrad, Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: +421-41-7063111
Fax: +421-41-7232912
Prvá písomná zmienka: 1208
Obyvateľov: 85 158 (31.07.2009)
Domov: 8398
Národnosť: slovenská 96,90%, maďarská 0,12%, rómska 0,23%, rusínska 0,04%, ukrajinská 0,04%, česká 1,61%, nemecká 0,07%, moravská 0,11%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 74,91%, evanjelické a.v. 3,74%, gr. katolícke 0,31%, pravoslávne 0,11%, čs. husitské 0,06%, bez vyznania 16,74%, ostatné 0,13%, nezistené 3,18%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Historické centrum mesta tvorí Mariánske námestie, ktoré bolo v r. 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších peších zón na Slovensku s množstvom reštaurácií a kaviarní. Najstaršia architektonická pamiatka na území Žiliny, neskororománsky Kostol sv. Štefana kráľa, pochádza z 13. stor. Počas celého roka sa v meste konajú viaceré kultúrne a športové podujatia, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry, športu, vzdelanosti, ale i k zachovaniu tradícií a podpore cestovného ruchu. K najvýznamnejším podujatiam patria: Carneval Slovakia Žilina, Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Staromestské slávnosti, Žilinské kultúrne leto, Žilinská svätojánska noc, Žilinský literárny festival, Stredoveký deň, Jašidieľňa, Sever proti juhu, Žilinské dni zdravia, Žilinský triatlon, Vianočný beh.
Zdroj informácií: statistics.sk

Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Kultúra a história > Architektonické slohy > Štýly 20. stor.
Kultúra a história > Kostoly a náboženské objekty > Rímskokatolícke
Príroda a krajina > Ročné obdobia > Jeseň
Príroda a krajina > Sídla > Ulice
Vzdelávanie > Školské zariadenia > Stredné školy

Turistický región:

Turistický región > Žilina a okolie

Región:

Žilina - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.