logo

Základná škola Klátova Nová Ves

História dnešnej budovy školy sa začala písať 3. septembra v roku 1962, kedy bola otvorená nová moderná 14 - triedna ZDŠ. Nastúpilo do nej vtedy 492 žiakov z celej klátovskej a klížskej doliny.
Od januára 2002 je škola právnym subjektom a 1. júla 2002 sa jej zriaďovateľom stala obec. Škola počas svojej existencie menila svoj vzhľad. Všetky zmeny sa uskutočnili vďaka obetavej práci pedagogických a prevádzkových pracovníkov.V súčasnosti je v škole 9 kmeňových tried od 1. do 9. ročníka, s jednou triedou v každom ročníku a jedno oddelenie ŠKD. Výchovno - vzdelávací proces zabezpečuje 15 pedagogických pracovníkov a o bezproblémový chod školy sa stará 5 nepedagogických zamestnancov.

Názov: Základná škola Klátova Nová Ves

Adresa: č. 351, 958 44 Klátova Nová Ves
Tel.: 038/5420277
Fax: 038/5420490

Ďalšie informácie:

Dátum zriadenia: 3.9.1962
Zriaďovateľ: Obec Klátova Nová Ves

Čo ponúkame žiakom?
• anglický jazyk od 3. ročníka ako povinný predmet, v nižších ročníkoch formou krúžku,
• kvalitné jazykové laboratórium pre výučbu cudzích jazykov s interaktívnou tabuľou,
• počítačovú učebňu so 14 počítačmi,
• multifunkčnú špeciálnu učebňu s najmodernejšou technikou (počítač,interaktívna tabuľa, DVD, tlačiareň),
• kuchynku a strojársku dielňu na hodiny technickej výchovy,
• 12 záujmových krúžkov,
• školský klub detí,
• novovybudovanú školskú knižnicu s elektronickou výpožičkou kníh,
• priestrannú telocvičňu s posilňovňou,
• športový areál s futbalovým a basketbalovým ihriskom,
• tenisový kurt,
• školský pozemok s výsadbou medovky lekárskej,
• možnosť stravovania sa v školskej jedálni.
Viac informácií: www.zsknv.edupage.org

Základná škola Klátova Nová Ves na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.