logo

Cigeľ

31.7.2009

Banícka obec Cigeľ leží na styku Hornonitrianskej kotliny s pohorím Vtáčnik v blízkosti Prievidze. Obec sa rozprestiera na brehoch potoka Ciglianka v prostredí malebnej prírody. Najstaršia písomná zmienka o obci sa datuje k r. 1362. Ako najstarší názov obce sa uvádza Lúčky, až neskôr postupne obec niesla názvy Cyglen, Czygel, Cigľa a až v r. 1927 Cigeľ.
Do dejín obce sa zapísalo najmä obdobie 2. sv. vojny, keď kôli pomoci obyvateľstva odboju počas SNP dňa 13. januára 1945 vtrhli jednotky SS, zajali a vypočúvali 130 občanov, z ktorých následne 7 mučili a popravili. Tieto udalosti ako aj celú históriu obce od jej vzniku až po súčastnosť zachytáva expozícia v miestnom múzeu - Izbe revolučných tradícií.
Vzhľadom na geologickú stavbu regiónu a prítomnosť hnedouhoľných slojov v Hornonitrianskej kotline sa v 50-tych rokoch 20. stor. začalo s intenzívnou banskou činnosťou, ktorá sa síce odrazila pozitívne na hospodárskom rozvoji regiónu ale výrazne poznačila okolitú prírodu. Stopy po ťažbe v podpovrchovj blízkej bani Cígeľ badať na morfológii terénu v katastroch obcí Cigeľ aj Sebedražie.

Názov: Obec Cigeľ

Adresa: Obecný úrad, 971 01 Prievidza
Tel.: +421-46-5487036
Fax: +421-41-5487037
E-mail: ou@cigel.sk
Prvá písomná zmienka: 1362
Obyvateľov: 1086 (31.12.2007)
Domov: 285
Národnosť: slovenská 99,30%, ukrajinská 0,30%, česká 0,30%
Náboženstvo: rím. katolícke 82,45%, evanjelické a.v. 0,30%, gr. katolícke 0,20%, pravoslávne 0,20%, bez vyznania 14,26%, ostatné 0,20%, nezistené 1,20%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: prírodná rezervácia Biely kameň, rím. kat. kostol z r.1762.
Zdroj informácií: statistics.sk

Cigeľ na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.