logo

Malé Kršteňany

V lokalite Hrad na území dnešnej obce Malé Kršteňany bolo osídlenie v neolite, bolo tu eneolitické sídlisko, kostrový hrob lengyelskej kultúry, popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby brondzovej, opevnené hradisko lužickej kultúry z mladšej doby brondzovej. V cirkevnej kronike História Domus z roku 1800 sa píše, že už v roku 1255 bola na mieste, kde je dnes postavený kostol, kaplnka, ktorú postavili pastieri na biskupskom salaši. Samotná obec sa spomína až v roku 1271 ako utrague Keressnia, doložená je z roku 1392 ako Kerestenen, alia Kerestenen z roku 1773 ako Malé Kršteňany. Obec Malé Kršteňany sa rozprestiera na ploche 578 ha. Z juhovýchodnej strany prirodzenou hranicou obce je rieka Nitra. V tejto časti našími susedmi sú obce: Malé Uherce, Pažiť a Oslany. V západnej časti je to mesto Partizánske, v severozápadnej obec Veľké Kršteňany a východnej obce Oslany, Bystričany - osada Chalmová. Obec leží v nadmorskej výške 220 m nad morom, najvyššie položeným miestom je lokalita Veľký vrch vysoký 456 m nad morom. Medzi významné osobnosti našej obce patrí náš rodák literárny kritik, profesor PhDr, Ján Kopál, Dr.CSc., ktorý sa prezentoval na poli našej národnej literarnej vedy, aj za hranicami našej vlasti, zomrel 4. mája 2000 a je pochovaný v rodinnej hrobke v Nitre.

Názov: Obec Malé Kršteňany

Adresa: Obecný úrad, č.105, 958 03 Partizánske
Tel.: +421-51-7485210
Fax: +421-51-7485091
Prvá písomná zmienka: 1271
Obyvateľov: 508 (31.12.2007)
Domov: 126
Národnosť: slovenská 98,72%, česká 0,19%
Náboženstvo: rím. katolícke 85,44%, evanjelické a.v. 0,76%, bez vyznania 8,88%, nezistené 4,91%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Gotický rím. kat. kostol zo 14. stor., prírodná rezervácia Veľký vrch, dolomitový lom, ľudový rezbár.
Zdroj informácií: statistics.sk

Malé Kršteňany na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.