logo

Veľké Uherce

Obec Veľké Uherce sa nachádza v severovýchodnej časti pohoria Tríbeč, asi 5 km juhovýchodne od okresného mesta Partizánske. Obec je obkolesená najmä listnatými lesmi a väčšina z jej katastra o rozlohe 2 778,6 ha, sa nachádza v CHKPO Ponitrie s chránením územím"Dobrolínske skaly" s jedinečnou faunou a flórou.
Má bohatú históriu, jej minulosť siaha až do praveku. Podľa archeologických výskumov v chotároch obcí Malé a Veľké Uherce bolo praveké výšinné sídlisko nazývané Hradisko
a blízko neho praveké sídlisko Podhradie.
Prvá písomná zmienka o obci je na darovacej zmluve, ktorou kráľ Ladislav IV. daroval osadu Veľké Uherce magistrovi Štefanovi Čákovi, strýkovi Matúša Čáka Trenčianského. Názov dostala po Uhercoch - Uhroch, teda Maďaroch, ktorí tu boli usadení v starej slovenskej osade pri potoku Drahožica, za panovania kráľa Bélu I., ako strážna jednotka starého Uhorska.
Vlastnili ju rôzne významné šľachtické rody ako Bošanyiovci, Révayovci, Majláthovci, Keglevichovci a Thonetovci. Najväčší rozvoj obce bol zaznamenaný príchodom nemeckej podnikateľskej rodiny Thonetovcov v r.1865, ktorá postavila fabriku na ohýbaný nábytok. Tá dávala prácu 700 ľuďom z obce a blízkeho okolia. Pri fabrike bola zriadená učňovská škola aj opatrovňa detí. Pre zamestnancov boli postavené byty, bol vybudovaný vodovod. V tomto období začal čulý kultúrno-spoločenský život. Bol založený požiarny zbor a pri ňom dychová hudba a divadelný súbor. Tento trend si obec zachováva aj v súčastnosti - o Veľkých Uherciach je známe, že bohatým kultúrno-spoločenským životom žije stále, k čomu prispievajú rôzne spoločenské a záujmové organizácie. Má dychovú hudbu Uherčanka, ochotnícky divadelný súbor Uherčan. Má vybudovaný motokrosový areál, futbalový areál a známa je aj stolnotenisovým športom.

Jej chotárom vedú značkované turisticke a cykloturistické trasy.

Názov: Obec Veľké Uherce

Adresa: Obecný úrad Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
Tel.: +421-38-7486201
Fax: +421-38-7486421

Prvá písomná zmienka: 1274
Obyvateľov: 1995 (31.07.2009)
Domov: 680

Národnosť: slovenská 98,98%, maďarská 0,05%, ukrajinská 0,05%, česká 0,61%, moravská 0,05%, poľská 0,10%
Náboženstvo: rím. katolícke 89,56%, evanjelické a.v. 0,76%, gr. katolícke 0,34%, pravoslávne 0,05%, bez vyznania 6,31%, ostatné 0,05%, nezistené 2,90 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Dychová hudba Uherčanka - každoročne festival dych. hudieb v VII.-VIII. mes., divadelný súbor Uherčan, pravidelné motokrosové a autokrosové podujatia 4x do roka, Futbalový turnaj SNP - v VII. mes. pravidelne od r. 1948.
Zdroj informácií: statistics.sk, Obec Veľké Uherce


Veľké Uherce na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.