logo

Veľké Uherce - Základná škola - priečelie budovy

- 51 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

K občianskej vybavenosti obce, ktorá dosahuje vo Veľkých Uherciach dobrú úroveň, neodmysliteľne patrí aj škola. Základná škola sa nachádza na západnej stran od centrálnej komunikácie, rodňzdeľujúcej obec, v tôni vysokých zelených stromov, obklopená trávnatým parkom. Zapezpečuje vzdelávanie viac než 250 žiakov v 13 triedach v prvom aj druhom stupni. Žiaci využívajú okrem telocvične aj špeciálne učebne - na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, chémiu a fyziku, dielne aj počítačovú učebňu. Škola ponúka deťom stravovanie v školskej jedálni a možnosť využívania školského klubu detí pred vyučovaním, aj po jeho skončení.

Ďalšie virtuálne prehliadky: Veľké Uherce

4.1.2009
Názov: Obec Veľké Uherce

Adresa: Obecný úrad Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
Tel.: +421-38-7486201
Fax: +421-38-7486421

Prvá písomná zmienka: 1274
Obyvateľov: 1995 (31.07.2009)
Domov: 680

Národnosť: slovenská 98,98%, maďarská 0,05%, ukrajinská 0,05%, česká 0,61%, moravská 0,05%, poľská 0,10%
Náboženstvo: rím. katolícke 89,56%, evanjelické a.v. 0,76%, gr. katolícke 0,34%, pravoslávne 0,05%, bez vyznania 6,31%, ostatné 0,05%, nezistené 2,90 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Dychová hudba Uherčanka - každoročne festival dych. hudieb v VII.-VIII. mes., divadelný súbor Uherčan, pravidelné motokrosové a autokrosové podujatia 4x do roka, Futbalový turnaj SNP - v VII. mes. pravidelne od r. 1948.
Zdroj informácií: statistics.sk, Obec Veľké Uherce


Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Príroda a krajina > Ročné obdobia > Jar
Vzdelávanie > Školské zariadenia > Základné školy

Turistický región:

Turistický región > Hornonitriansky región

Región:

Veľké Uherce - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.