logo

Bošany

Na hranici Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja sa na strednom toku rieky Nitra rozkladá obec Bošany. Patrí do okresu Partizánske, od okresného mesta sú Bošany vzdialené asi 10 km. Obec sa rozprestiera na Nitrianskej pahorkatine, reliéf v okolí obce je prevažne rovinatý. Charakterom je obec vidieckym sídlom, no postupne do nej prenikajú prvky mestskej architektúry. Medzi známe dominanty obce, patrí spolu s veľkým kaštieľom Bossányiovcov, stojacim na námestí a druhým neskoro-barokovým kaštieľom z r. 1776 aj rímsko-katolícky kostol sv. Martina biskupa z r. 1332. Ďalšími turistickými zaujímavosťami sú kaplnka Piety, nazývaná aj Červená kaplnka, druhá kaplnka - Pohrebná a neskoro-baroková socha sv. Floriána z r. 1768. Obec Bošany preslávila kožiarska tradícia, ktorá sa tu traduje z generácie na generáciu už vyše 250 rokov. Ideálnymi predispozíciami na výrobu koží boli voda z rieky Nitry a lesy, z ktorých kôry sa používali na výrobu moridla. Ešte donedávna tu fungoval závod Koželužne Bošany, ktorý vyrábal pod týmto názvom od r. 1953. Vynikajúca strategická poloha Bošian a rozmach továrne ju predurčili stať sa významnou križovatkou.

Názov: Obec Bošany

Adresa: Obecný úrad, SNP 12, 956 18 Bošany
Tel.: +421-51-5427225
Prvá písomná zmienka: 1183
Obyvateľov: 4267 (31.12.2007)
Domov: 721
Národnosť: slovenská 98,82%, maďarská 0,16%, rómska 0,02%, ukrajinská 0,02%, česká 0,42%, nemecká 0,07%,moravská 0,09, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 86,45%, evanjelické a.v. 1,88%, gr. katolícke 0,21%, pravoslávne 0,14%, čs. husitské 0,05%, bez vyznania 5,99%, ostatné 0,09%, nezistené 1,04%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: renesančný kaštieľ z 15. stor., kostol sv. Martina z r. 1766, kaplnka Piety (Červená kaplnka), Pohrebná kaplnka rod. K. Schmitta z r. 1886, neskorobarok. kaštieľ z r. 1776, neskorobaroková socha sv. FLoriána z r. 1768.
Zdroj informácií: statistics.sk

Bošany na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.