logo

Žabokreky nad Nitrou

O starobylosti obce okrem archeologických dokladov svedčí aj archaický typ názvu obce, ktorý má paralely nielen na Slovensku, ale aj v ostatnom slovenskom svete. Prvá písomná zmienka o Žabokrekoch n/N. pochádza z roku 1291. Obec sa v listine krajinského sudcu Tomáša uvádza ako Sabakereky, a aj to len vo forme predikátu jedného z ich vlastníkov - Martina de Sabakereky, ktorý sa zúčastnil ako svedok deľby majetkov medzi šľachticmi z Lefantoviec. Žabokreky boli starým šľachtickým majetkom, ktorý vlastnili miestni šľachtici - Žabokreckovci v druhej alebo tretej generácii, preto o nich písomné pramene až do konca 13. storočia mlčali. Žabokreky n/N. patrili k najstarším trhovým miestam s veľkým významom, ako mestečko s týždenným trhom sa spomínajú už v roku 1415. Pravidelné konanie jarmokov a trhov dokladujú listiny od 16. storočia. V období tureckej nadvlády Žabokreky n/N. boli sídlom obvodu /nahíja/. V roku 1668 mestečko Turci vypálili a veľa obyvateľov odviedli do zajatia. V rokoch 1872 - 1922 Žabokreky n/N. boli okresným mestom. Okrem hlavnoslúžnovského úradu tu bol zriadený matričný úrad, žandárska stanica, poštový a telegrafný úrad a železničná stanica. V mestečku pôsobil obvodný a okresný lekár, vznikla tu jedna z prvých lekární na Slovensku.

Názov: Obec Žabokreky nad Nitrou

Adresa: Obecný úrad, č.216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Tel.: +421-38-5421122
Fax: +421-38-5421122

Prvá písomná zmienka: 1291
Obyvateľov: 1659 (31.07.2009)
Domov: 521

Národnosť: slovenská 98,03%, maďarská 0,06%, rómska 0,31%, česká 0,25%, nemecká 0,12%, poľská 0,06%
Náboženstvo: rím. katolícke 90,17%, evanjelické a.v. 2,52%, gr. katolícke 0,12%, pravoslávne 0,06%, čs. husitské 0,06%, bez vyznania 3,56%, ostatné 0,12%, nezistené 2,95 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Secesné mauzóleum postavené v orientálnom slohu okolo r. 1910 ako rodinná hrobka Andreánszkych, dnes dom smútku. Bývalá strážna gotická veža z roku 1320, pôvodne s valmi a priekopou, upravená v 16. - 17. stor. , v 20. stor. prestavaná na obytný dom. Rím.katolícky kostol Panny Márie Kráľovnej z r. 1913, nahradil zbúraný románsky kostol z 13. stor. Židovská synagóga z r. 1770, patrí k najstarším židovským pamiatkam na Slovensku, v polovici 20. stor. prestavaná na byty.
Zdroj informácií: statistics.sk, Obec Žabokreky nad Nitrou


Žabokreky nad Nitrou na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.