logo

Zádiel

Obec Zádiel je známa vďaka krasovému kaňonu - Zádielskej tiesňave, ktorý bol vymodelovaný intenzívnou eróznou činnosťou potoka Blatnica do vápencového geologického podložia Zádielskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu.
Samotná obec Zádiel sa rozkladá pri vyústení kaňonu na náplavovom kúželi potoka Blatnica. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z r. 1317. Obec patrila Turnianskemu panstvu, jej obyvateľstvo sa živilo poľnohospodártvom. V 17. storočí bola obec spustošená a neskôr sa v nej usídlili protestanti vykázaní z neďalekej Turne.
Na Zádielskej planine sa nachádza Zádielské hradisko, jedno z najstarších a najväčších slovenských hradísk, ktorého funkcia bola kontrolovať strategický prechod medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou

Názov: Obec Zádiel, Združenie vidieckeho turizmu Zádielská dolina

Adresa: Obecný úrad 83, 044 02 Turňa nad Bodvou
Tel.: +421-55-4662446
Fax: +421-55-4662446

Prvá písomná zmienka: 1317
Obyvateľov: 180 (31.12.2007)
Domov: 60

Národnosť: slovenská 13,37%, maďarská 86,63%
Náboženstvo: rím. katolícke 19,25 %, evanjelické a.v. 79,47 %, gr. katolícke 1,07 %, ostatné/nezistené 0,53 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Zádielská dolina NPR, Združenie vidieckeho turizmu Zádielská dolina, reformovaný kostol z konca 18. stor., Zádielské hradisko
Zdroj informácií: statistics.sk


Zádiel na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.