logo

Zádiel - Zádielská dolina - vstup do doliny

- 837 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

Zádielskou dolinou prechádzala už od nepamäti dôležitá komunikácia medzi Rožňavskou a Košickou kotlinou, archeologické nálezy dokladujú, že jej tiesňavy a jaskyne využívali už ľudia v praveku ako prirodzený prechodný úkryt.
Zádielský kaňon vymodeloval Blatnický potok intenzívnou erozívnou činnosťou vo vápencovom masíve Zádielskej planiny. Jeho úžasná morfológia sa vyníma pri pohľade z Turnianskej kotliny, do ktorej dolina vyúsťuje, pre bohaté zoologické a botanické hodnoty bola v r. 1986 na rozlohe 214, 73 ha vyhlásená za prírodnú rezerváciu.
Krásy kaňonu vyhľadáva čoraz väčší počet turistov, ktorým dnes slúži náučný chodník dokumentujúci geológiu, faunu, flóru ako aj archeológiu.
Okrem samotnej tiesňavy, dlhej 3 km a na niektorých miestach len 10 m širokej so skalnými útesmi relatívnej výšky až 300 m, chránenými druhmi rastlín a živočíchov, stojí na jej vrchole za pozornosť návštevníka aj Zádielská planina so škrapovými poliami, krasovými jamami či blízkym hradiskom.

Názov: Obec Zádiel, Združenie vidieckeho turizmu Zádielská dolina

Adresa: Obecný úrad 83, 044 02 Turňa nad Bodvou
Tel.: +421-55-4662446
Fax: +421-55-4662446

Prvá písomná zmienka: 1317
Obyvateľov: 180 (31.12.2007)
Domov: 60

Národnosť: slovenská 13,37%, maďarská 86,63%
Náboženstvo: rím. katolícke 19,25 %, evanjelické a.v. 79,47 %, gr. katolícke 1,07 %, ostatné/nezistené 0,53 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Zádielská dolina NPR, Združenie vidieckeho turizmu Zádielská dolina, reformovaný kostol z konca 18. stor., Zádielské hradisko
Zdroj informácií: statistics.sk


Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Príroda a krajina > Chránené územia NATURA 2000 > Chránené územie európskeho významu
Príroda a krajina > Chránené územia NATURA 2000 > Chránené vtáčie územie (CHVÚ)
Príroda a krajina > Chránené územia SR > Národné parky (NP)
Príroda a krajina > Príroda > Doliny a kaňony
Príroda a krajina > Ročné obdobia > Leto
Relax, zábava a cestovný ruch > Turistika > Náučné chodníky a lokality

Turistický región:

Turistický región > Košice a okolie

Región:

Zádiel - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.