logo

Zlatník

2.1.2009

Obec Zlatník sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou a administratívne teda patrí do Prešovského samosprávneho kraja. Leží asi 2 km na východ od štátnej cesty, spájajúcej Prešov a Vranov nad Topľou, asi v polovičnej vzdialenosti medzi Hanušovcami nad Topľou a Vranovom nad Topľou. Kataster obce sa rozprestiera na východných výbežkoch pohoria Slanské vrchy a severnom cípe Východoslovenskej pahorkatiny. Samotná obec, ako ju môžeme poznať v súčasnosti, je pomerne mladá, aj keď v okolí Vranova nad Topľou sa našlo niekoľko nálezov z doby bronzovej a v oblasti Zlatníka ojedinelý archeologický nález z mladšej doby bronzovej. Jej história začína na konci 16. stor., no presný rok vzniku obce sa nepodarilo preukázať. Život obce sa okolo r. 1700 na nejaký čas zastavil, keď ju jej obyvatelia opustili, aby ju zase o pár rokov znovu obývali. Od r. 1820 jej počet obyvateľov stále rástol až do 60. rokov minulého stor., kedy v dôsledku odchodu ľudí za prácou mimo obec prudko klesol, dnes sa pohybuje okolo čísla 70.

Názov: Obec Zlatník

Adresa: Obecný úrad, č.21, 094 33 Zlatník
Tel.: +421-57-4491135
Prvá písomná zmienka: 1478
Obyvateľov: 72 (31.12.2007)
Domov: 22
Národnosť: slovenská 100%
Náboženstvo: rím. katolícke 28,21%, evanjelické a.v. 39,74%, gr. katolícke 29,49%
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Tiché prostredie podhoria Slanských vrchov.
Zdroj informácií: statistics.sk

Zlatník na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.