logo

Skrabské

Obec Skrabské leží v Ondavskej vrchovine v doline rieky Tople. Od stredoveku patrila Rozgoňovcom, neskôr Drugetovcom a Čákyovcom. V 14. storočí vybudovali zemepáni v obci hrad, ktorý sa stal centrom rozsiahleho panstva Skrabské, do ktorého patrilo viacero okolitých obcí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Do r. 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol z r. 1753, klasicistická zemepánska kúria z 19. storočia, ktoré patria ku kultúrnym pamiatkam. K nim patrí aj náhrobník Jozefa Benczúra (1806-1886). V r. 1856 sa v Skrabskom, v podniku Benczúrovskej rodiny vyrobil prvý romanský cement na Slovensku. Na výstave v Budapešti v r. 1868 bol vyznamenaný zlatou medailou. Vyznamenanie získal aj na svetovej výstave v Paríži v r. 1905. V okolí sa nachádza kameňolom s ložiskom horniny slieň, ktorý sa používal ako surovina na výrobu cementu v Cementárni v Bystrom. V r. 1906 bola v Skrabskom založená skláreň, ktorá mala vyvážiť nedostatok priemyselných podnikov v celej oblasti. V r. 1910 skláreň zanikla. V r. 1929 sa majiteľmi veľkostatku, hospodárskeho liehovaru a strojnej píly stali Dr. Jaroslav Fikár a Dr. Václav Mikyna. V uvedenom roku mal liehovar výrobnu kapacitu 600 hl liehu ročne.

 

Názov: Obec Skrabské

Adresa: Obecný úrad, Skrabské č.78, 094 33 pošta Vyšný Žipov
Tel.: +421-57-4491173
Fax: +421-57-4886360

Prvá písomná zmienka: 1321
Obyvateľov: 785 (31.12.2007)
Domov: 160

Národnosť: slovenská 99,85%, rómska 0,15%
Náboženstvo: rím. katolícke 86,26%, evanjelické a.v. 4,82%, gr. katolícke 7,89%, bez vyznania 0,73%, nezistené 0,29 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Rím.katolícky kostol z r. 1753, náhrobok Jozefa Benczúra - zakladateľa Cementárne v r. 1856, scenéria povrchovej bane na ťažbu slieňu pre výrobu cementu, ženský folklórny spevácky súbor.
Zdroj informácií: statistics.sk


Skrabské na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.