logo

Topoľčany

Územie dnešných Topoľčian patrí z historického hľadiska medzi najstaršiu a najvýznamnejšiu lokalitu Horného Ponitria. História nášho mesta sa začala písať už v dobe kamennej a najväčšie osídľovanie vrcholilo asi v polovici 9. storočia, kedy sa predpokladá, že mesto vzniklo. Za vlády kráľa Bella III. boli Topoľčany spolu s najbližším okolím súčasťou kráľovského územia a z tohto obdobia pochádza aj prvá hodnoverná zmienka označujúca Topoľčany ako kráľovský majetok a preto mesto v roku 2008 oslávilo 835. výročie prvej písomnej zmienky.

Topoľčany boli už od minulosti významným obchodným strediskom, kde sa konalo množstvo jarmokov a trhov. Túto tradíciu si mesto zachovalo dodnes a pravidelne organizuje Petro-Pavlovský jarmok a Veľký Topoľčiansky jarmok. V meste Topoľčany pôsobí 8 materských škôl, 7 základných škôl, 2 špeciálne základné školy, 2 základné umelecké školy, 9 stredných škôl a bakalárske štúdium Ekonomickej univerzity. Mesto Topoľčany sa venuje aj neformálnemu vzdelávaniu mládeže a v roku 2007 založilo Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, ktorý sa vo veľkej miere zaoberá nielen voľnočasovými, športovými a charitatívnymi aktivitami, ale aj problematike mládežníckej politiky. Mesto Topoľčany v poslednom období nadviazalo mnoho významných partnerstiev so zahraničnými mestami. K partnerským mestám v Nemecku, Francúzsku, Macedónsku pribudli v roku 2008 parteri z Poľskej republiky a Českej republiky a v roku 2009 sa pripravuje podpis partnerských zmlúv o spolupráci s mestami v Maďarskej republike a Srbskej republike.

Názov: Mesto Topoľčany

Adresa: Mestský úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Tel.: +421-38-5340101
Fax: +421-38-5322075

Prvá písomná zmienka: 1173
Obyvateľov: 28 591 (1.1.2009)
Domov: 3258

Národnosť: slovenská 97,86%, maďarská 0,20%, rómska 0,19%, rusínska 0,01%, ukrajinská 0,02%, česká 0,92%, nemecká 0,03%, moravská 0,03%, poľská 0,04%
Náboženstvo: rím. katolícke 82,94%, evanjelické a.v. 2,82%, gr. katolícke 0,19%, pravoslávne 0,13%, čs. husitské 0,04%, bez vyznania 11,37%, ostatné 0,08%, nezistené 1,84 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: historické Nám. M. R. Štefánika, budova Radnice, rímsko-katolícky kostol, evanjelický kostol, starý cintorín športoviská: mestské kúpalisko, plaváreň, športová hala, stolnotenisová hala, futbalový štadión, zimný štadión, fitnesscentrá Galéria mesta Topoľčany, Msks a jeho aktivity, Topoľčianska hudobná jar a jeseň, Topoľčianske hody, Veľký Topoľčiansky jarmok, Petro - Pavlovský jarmok, Vianočné koncerty na balkóne Radnice, tanečné súbory TOSUMA, NOVUM.
Zdroj informácií: statistics.sk, Mesto Topoľčany


Topoľčany na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.