logo

Skačany

Približne 6 km severne od mesta Partizánske smerom na Hradište leží obec Skačany. Okolie obce tvorí poľnohospodárska a lesná krajina, samotný intravilán sa rozprestiera okolo rieky Nitrica. Už v dobe bronzovej bolo územie sídlom lužickej kultúry. Počet obyvateľov je len o niečo vyšší ako 1200, ale obec je veľká svojim historickým a kultúrnym bohatstvom. Pamiatkami, pre ktoré sa do obce oplatí prísť pozrieť, sú prevažne sakrálne stavby. V centre obce sa nachádza rímskokatolícky Farský kostol Všetkých svätých zo začiatku 19. storočia. Kaplnka sv. Barbory z r. 1731 je pravdepodobne najstaršou pamiatkou v obci vôbec. Ďalšími architektonickými zaujímavosťami sú 4 kaplnky v okolí Skačian, kamenný stĺp Najsvätejšej Trojice z konca 19. stor. a 6 krížov, postavených v obci a jej okolí na krížnych cestách. Kurióznou zaujímavosťou pre historikov a archeológov sú základy zaniknutého románskeho Kostola sv. Juraja. Zvyšky kostolíka sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a nachádzajú sa v blízkosti cintorína na kopci nad obcou.

Názov: Obec Skačany

Adresa: Obecný úrad, Námestie SNP 451, 958 53 Skačany
Tel.: +421-38-748 81 79
Fax: +421-038-748 83 68
Prvá písomná zmienka: 1078
Obyvateľov: 1278 (31.12.2007)
Domov: 335
Národnosť: slovenská 99,61%, maďarská 0,08%, rómska 0,08%
Náboženstvo: rím. katolícke 97,76%, evanjelické a.v. 0,08%, bez vyznania 1,70%, nezistené 0,46 %
Štatistické informácie: SODB 2001
Zaujímavosti: Kostol Všetkých svätých konsekrovaný v r. 1812, kaplnka sv. Barbory z r. 1731, súsošie Najsvätejšej Trojice z r. 1886, pozostatky zaniknutého románskeho kostola sv. Juraja z r. 1280, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z r. 1798, hroby nár. buditeľov P. Valachyho a J. Vitteka.
Zdroj informácií: statistics.sk

Skačany na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.