logo

Vlkolínec

Široko - ďaleko známa a vyhľadávaná obec Vlkolínec sa nachádza na južnom úpätí vrchu Sidorovo v nadmorskej výške 718 m n.m. Na rozlohe 797 ha sa tu nachádza asi najzachovalejšia rezervácia ľudovej architektúry predstavujúca typ dedinského stredovekého osídlenia zo 16. až 19. storočia s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí.

Najstaršia písomná zmienka pochádza už z r. 1376 ako ulicu mesta Ružomberok a z roku 1461 ako obec s názvom Wylkovinecz. Jej obyvatelia sa už od najstarších čias živili predovšetkým tradičnými poľnohospodárskymi činnosťami - obrábaním pôdy, chovom oviec a dobytka, drevorubačstvom, uhliarstvom. Uvádza sa, že v r. 1625 mala obec 9, v roku 1828 už 51 domov. Najviac obyvateľov mal Vlkolínec v roku 1869 - 345. V roku 1944, počas Slovenského národného povstania bola obec sčasti vypálená nemeckými jednotkami SS - zhorelo 13 pôvodných drevených domov. Dnes je v obci 45 pôvodných drevených stavieb, medzi najvýznamnejšie z nich patrí dominanta obce - zvonica z r. 1770, ďalej studňa z r. 1860, či Kostol Navštívenia Panny Márie v barokovo-klasicistickom štýle.
V r. 1977 tu bola vyhlásená pamiatková rezervácia a od r. 1993 je obec zapísaná do zoznamu Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.
Obec je súčasťou mesta Ružomberok, o jej rozvoj a obnovu sa od r. 2001 stará najmä miestne občianske združenie Vlkolínec.
So svojimi 29 obyvateľmi dnes predstavuje ojedinelý príklad živého skanzenu - ukážku vzájomného vzťahu medzi človekom a prírodou v tradičných podmienkach slovenského vidieka.

Názov: Občianske združenie Vlkolínec

Adresa: Vlkolínec č. 9061, 034 03 Ružomberok
Tel.: +421-915-755711

Ďalšie informácie:
Občianske združenie Vlkolínec združuje organizácie a ľudí, ktorí majú záujem o rozvoj a obnovu Vlkolínca, klenotu kultúrneho a svetového dedičstva. Cieľom je nielen získanie prostriedkov na obnovu Vlkolínca, ale aj oživenie a zintenzívnenie kultúrno-spoločenského života. Združenie tiež dbá o potreby obyvateľov žijúcich v tejto lokalite, ktoré rieši v spolupráci s mestom Ružomberok, správou Vlkolínca. Občianske združenie Vlkolínec vzniklo v marci roku 2001 vo Vlkolínci, z podnetu obyvateľov Vlkolínca a jeho okolia, na základe udržiavania a oživovania ľudových zvykov, tradícií a obnovu kultúrnych pamiatok. Občianske združenie určitým morálnym spôsobom dohliada aj na zachovanie identity tohto vidieckeho osídlenia, aby nedošlo k ohrozeniu tejto výnimočnej lokality svetového dedičstva nežiaducimi aktivitami rôzneho druhu. Podieľa sa na obnove kultúrneho dedičstva pre vyžitie tohto potenciálu v cestovnom ruchu so zameraním na ekologickú a kultúrnu turistiku.

Vlkolínec na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.