logo

Vyšný Komárnik

Obec Vyšný Komárnik leží v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd pri štátnej hranici s Poľskom. Obec sa rozkladá v doline rieky Ladomirky v nadmorskej výške 441 m n.m. Obec bola založená v rokoch 1573 až 1600, najstaršia písomná zmienka pochádza z r. 1600, kde je obec spomenutá pod názvom Fölsö Komornik.
Malú prihraničnú dedinku a jej obyvateľstvo postihoval ťažký údel už od 18 stor., keď v r. 1713-14 ju po prvý krát spustošili poľské ozbrojené skupiny. Obec sa znovu rozrástla na 34 domov a 262 obyvateľov v r. 1828, v polovici storočia však stav obyvateľstva zredukovalo intenzívne vysťahovalectvo. V prvej svetovej vojne bola pri operáciách Rakúsko-Uhorskej armády opäť zničená. Vojnovému vyčíňaniu podľahla aj významná kultúrna pamiatka - gréckokatolícky drevený kostolík (cerkev) z r. 1700. Na jej mieste však po skončení vojny - už v r. 1924 stál nový drevený kostol zasvätený byzantským vierozvestcom bratom Kozmovi a Damiánovi.
Strategický význam obce ju opäť poznamenal na sklonku 2. sv. vojny. Vyšný Komárnik bol po urputných bojoch Karpatsko-duklianskej operácie dňa 6. októbra 1944 oslobodený ako prvá obec na Slovensku, vojna si však vybrala opäť svoju daň - obec bola znova úplne zničená.
V súčasnosti sa v jej katastri nachádza mnoho významných a navštevovaných pamätníkov bojov o Dukliansky priesmyk, z ktorých ďalšie predstavíme v samostatnom virtuálnom sprievodcovi tu.

Názov: Obec Vyšný Komárnik

Adresa: Obecný úrad Vyšný Komárnik, 090 05 Krajná Poľana
Tel.: +421-54-7593316

Prvá písomná zmienka: 1600
Obyvateľov: 69 (31.12.2007)
Domov: 23

Národnosť: slovenská 76,47%, rusínska 18,82%, ukrajinská 1,18%, česká 3,53%
Náboženstvo: rím. katolícke 2,35%, gr. katolícke 88,24% ,pravoslávne 2,35%, bez vyznania 4,71%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Gréckokatolícky drevený chrám z roku 1924, pamätník 1. čs. armádneho zboru na Dukle, vyhliadková veža na Dukle, technické pamiatky prírodného vojenského múzea Dukliansky priesmyk.
Zdroj informácií: statistics.sk


Vyšný Komárnik na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.