logo

Údolie smrti

Medzi zaujímavé miesta na Slovensku s určitosťou patrí Údolie smrti v severovýchodnej časti Slovenska, v okrese Svidník. Ide o dolinu vymodelovanú potokom Svidničanka v Ondavskej vrchovine, ktorá dostala meno podľa urputných bojov na sklonku v rámci Karpatsko-duklianskej operácie 2 sv. vojny. Medzi obcami Kapišová, Nižná a Vyšná Písaná sú tu v katastri Kružlovej rozmiestnené zachovalé exponáty vojenskej techniky - 8 sovietskych tankov T-34/85, reprezentujúce tankovú rotu v útoku počas najväčšej tankovej bitky 25. až 27. októbra 1944, delá a ďalšie ľahšie zbrane z obdobia 2. sv. vojny. Údolie smrti je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko.

Starostovia obcí Kapišová, Dobroslava, Vyšná a Nižná Pisaná, Kružlová, Svidnička, Vápeník, Dlhoňa a Havranec založili mikroregión Údolie smrti s cieľom pomôcť turisticky zatraktívniť tento zaujímavý ale zabudnutý región.

Názov: Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník

Adresa: Bardejovská 14, 089 01 Svidník
Tel.: +421-054-7521398

Ďalšie informácie:
Vojenský historický ústav (VHÚ) bol ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie zriadený v r. 1994.
Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany bolo ako súčasť VHÚ zriadené v roku 1998 pôvodne so sídlom v Trenčíne, od r. 2004 sídli v Piešťanoch.
VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení: Múzejného oddelenia Piešťany so stálou expozíciou „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ a Múzejného oddelenia Svidník s "Centrálnou expozíciou". Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti.

Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie, vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti svojej špecializácie. VHM okrem toho vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a zabezpečuje všestrannú ochranu výstavných a depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty; vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov ich základným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním; zabezpečuje preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov; zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní; vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a ich revíziu; poskytuje údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov; využíva a sprístupňuje zbierkové predmety formou stálych expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav, publikačnej a edičnej činnosti, vzdelávacích aktivít a vedeckovýskumnej činnosti.

Údolie smrti na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.