logo

Rožňava

Mesto Rožňava sa rozkladá na brehu rieky Slaná v nadmorskej výške 318 m v Rožňavskej kotline južne od Slovenského krasu. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1291. Už z r. 1304 pochádza farský kostol, v blízkosti ktorého sa v období stredoveku sformovala banícka osada, neskôr mesto. Dnes reprezentuje mestské historické jadro. Jeho centrálnou časťou je štvorcové námestie najväčšie na Slovensku, s množstvom významných historických architektonických pamiatok. Celá minulosť Rožňavy je spojená s baníctvom, ťažilo sa tu najmä zlato a striebro, v okolí sa nachádzajú aj ložiská železnej rudy, antimónu a ortuti. Dnes je dvadsať tisícové mesto administratívnym a hospodárskym centrom regiónu.

Názov: Mesto Rožňava

Adresa: Obecný úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Tel.: +421-58-7773111
Fax: +421-58-7324509

Prvá písomná zmienka: 1291
Obyvateľov: 19043 (31.12.2007)
Domov: 1875

Národnosť: slovenská 69,27%, maďarská 26,80%, rómska 1,59%, rusínska 0,03%, ukrajinská 0,13%, česká 0,69%, moravská 0,02%, nemecká 0,06%, poľská 0,06%
Náboženstvo: rím. katolícke 41,08%, evanjelické a.v. 12,03%, gr. katolícke 1,33%, pravoslávne 0,13%, čs. husitská 0,04%, bez vyznania 32,34%, ostatné 0,11%, nezistené 3,76%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Strážna veža, historické jadro, Katedrála Nanebovzatia panny Márie, Banícke múzeum, kostol Jezuitov, kostol a kláštor františkánov, evanjelcký kostol, kostol reformovanej cirkvi, kalvária, Biskupský palác, evanjelická fara, kláštor vincentiek, rad krámikov, špitál, Stredoveký meštiansky dom, Radnica, Dom banskej komory, gotický meštiansky dom, rokokový meštiansky dom, budova manufaktúry na spracovanie kože, bývalý Františkin sirotinec, stará nemocnica, bývale evanjelické gymnázium, pomníky, sochy, Morový stĺp, mestské divadlo actores, detský folklórny súbor Haviarik, každoročný Rožňavský jarmok.
Zdroj informácií: statistics.sk, www.roznava.sk


Rožňava na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.