logo

Príkra

Príkra bola do roku 2005 známa ako obec s najmenším počtom obyvateľov na Slovensku. Pred komunálnymi voľbami v roku 2006 sa do obce prihlásilo k dovtedajším 8 obyvateľom niekoľko ďalších a tak sa najmenšou obcou stala iná obec na slovensko-poľskom pomedzí (Havranec).

Príkra leží na brehoch potôčika Prikrianka v okrese Svidník, v severnej časti Nízkych Beskýd pri hraniciach s Poľskom v horskej kotline obklopenej nádhernou nedotknutou a tichou prírodou (CHKO Východné Karpaty). Nadmorská výška stredu obce je 430 m, prvá písomná zmienka o obci je z r. 1600. Najväčší počet obyvateľov mala obec v r. 1940 - 160. Po ukončení 2. sv. vojny sa časť obyvateľstva vysťahovala do Čiech a časť o niekoľko rokov do ZSSR. V roku 1970 mala obec len 73 trvalých obyvateľov, v r. 1991 už len 15 a v r. 2001 7. K 31.12.2007 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 12 obyvateľov.
Obec je obľúbeným turistickým miestom nadšencov vďaka významnej pamiatke - gréckokatolíckému drevenému chrámu (cerkvi) sv. Michala Archanjela z r. 1777, ktorý je od r. 1968 národnou kultúrnou pamiatkou.

Názov: Obec Príkra

Adresa: Obecný úrad, Príkra, 090 05 Krajná Poľana
Tel.: +421-54-7593345

Prvá písomná zmienka: 1618
Obyvateľov: 12 (31.12.2007)
Domov: 5

Národnosť: slovenská 100%
Náboženstvo: gr. katolícke 85,71%, pravoslávne 14,29%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Drevený kostol-cerkva sv. Michala Archanjela postavený v r. 1777.
Zdroj informácií: statistics.sk


Príkra na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.