logo

Vranov nad Topľou

Starobylé hornozemplínske mesto Vranov nad Topľou leží v oblasti s teplou klímou v severnej časti Východoslovenskej nížiny na jej styku s Nízkymi Beskydami. Mesto na Topli sa ako mestečko vyvíjalo už v 14. storočí. Najstarší písomný doklad o Vranove pochádza z r. 1332, z tohto obdobia je už zdokumentovaná existencia kostola. Najstaršia zmienka o jeho mestských častiach Čemerné, Vranovské Dlhé a Lomnica je z rokov 1282, 1270 a 1356. Archeologické nálezy z územia dokazujú slovanské osídlenie už od 7. storočia.
Život obyvateľov Vranova bol založený na poľnohospodárstve, vinohradníctve ale aj remeslách a obchode. Hospodárskym základom bol už od dávnych čias miestny trh, pravidelne sa tu konal aj tradičný jarmok. Historickou dominantou mesta je až dodnes neskorogotický kostol Narodenia Panny Márie. V blízkosti mesta dali v pol. 14 stor. šľachtici z Rozhanoviec postaviť hrad Čičva, ktorého zrúcaniny sa vypínajú na hradnom kopci nad cestou na vodnú nádrž Veľká Domaša. V meste a regióne sa dodnes udržiavajú bohaté ľudové tradície a folklór. Mesto s 23 000 obyvateľmi je administratívnym a hospodárskym centrom okresu s rozvinutým najmä drevárskym a textílnym priemyslom, ďalej stavebníctvom či strojárskym a potravinárskym priemyslom ako aj službami. Mesto ponúka široké možnosti kultúrneho vyžitia, blízke Slanské vrchy a Domaša ponúkajú vhodné podmienky na rekreáciu a oddych.

Názov: Mesto Vranov nad Topľou

Adresa: Mestský úrad, Dr. Daxnera 87, 093 03 Vranov nad Topľou
Tel.: +421-57-4422551
Fax: +421-57-4422929

Prvá písomná zmienka: 1270
Obyvateľov: 23 109 (31.12.2007)
Domov: 2 390

Národnosť: slovenská 93,11%, maďarská 0,14%, rómska 4,40%, rusínska 0,27%, ukrajinská 0,25%, česká 0,61%, nemecká 0,02%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 62,51%, evanjelické a.v. 7,18%, gr. katolícke 20,13%, pravoslávne 0,62%, bez vyznania 5,70%, ostatné 0,10%, nezistené 2,47 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Bazilika Narodenia Panny Márie z 15. stor, Kláštor pavlínov z r. 1762, vlastivedné múzeum, hrad Čičva, starobylý zvon zo 17. stor. na Dlhom, grécko-katolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie , židovský cintorín, barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom. Letné kúpalisko, športová hala a pretlaková hala.
Zdroj informácií: statistics.sk,


Vranov nad Topľou na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.