logo

Prešov

9.6.2009
9.6.2009

Prešov je dôležitou metropolou severovýchodu a tretie najväčšie mesto Slovensku. Mesto sa rozprestiera na brehoch rieky Torysy v severnej časti Košickej kotliny na jej styku so Šarišskou vrchovinou a Spišsko-šarišským medzihorím. Zo severu a juhovýchodu obkolesujú mesto masívy pohorí Čergov a Slanské vrchy.
Predpokladá sa, že vzácne archeologické nálezy keramiky z 3. až 5. storočia z tohto územia možno dosvedčujú najstaršiu prítomnosť Slovanov v Karpatskej kotline. Osídlenie trvalého charakteru je doložené z 8. až 12. storočia. Prešov je písomne doložený z roku 1247. V stredoveku mesto obývalo slovenské, maďarské a nemecké obyvateľstvo. Spoločne s mestami Veľký Šariš a Sabinov nadobudlo mesto mestské výsady v r. 1299 od kráľa Ondreja III. Základom hospodárskeho rozvoja v stredoveku bolo remeselníctvo a obchod, rozvíjala sa aj literárna a vedecká činnosť, školstvo a umenie. Kým na začiatku 15. stor. tu žilo do 2000 obyvateľov, na jeho konci už cez 3300, v pol. 16. stor. okolo 4000 a v r. 1663 okolo 4700. Epidémia cholery v r. 1710-11 však výrazne zdecimovala obyvateľstvo, v r. 1720 žilo v meste už len 2020 obyvateľov. Súčasťou mesta sú aj Nižná Šebastová (prvá písomná zmienka z r. 1315) a Solivar. Tu sú na začiatku 12. stor. v súvislosti s využitím soli známe dve obce: slovenská Soľ a maďarská Šóvár, prísomne doložené z r. 1288. V 2. pol. 16. stor. vznikla obec Soľná Baňa. Tradícia ťažby soli na tomto území pretrvala od stredoveku až dodnes - závod Solivary ako jediný na Slovensku vyrába soľ aj dnes.
Prešov je v súčasnosti moderné mesto s prekypujúcim kultúrnym životom, rozvinutým školstvom, službami a priemyslom. V meste ako aj jeho okolí je väčšie množstvo historicky cenných architektonických pamiatok. Okrem nich návštevníkov zaujme bohatá sieť turistických a cykloturistických trás v okolitých pohoriach s krásnou prírodou bukových lesov, bohatých na na flóru a faunu a množstvo minerálnych prameňov.
Aktuálne mesto pracuje na plánoch využitia geotermálnej energie v geologickom podloží Slanských vrchov, ktoré počítajú s výstavbou geotermálnej elektrárne ale aj s využitím pre cestovný ruch.

Názov: Mesto Prešov

Adresa: Mestský úrad, Hlavná 73, 080 68 Prešov
Tel.: +421-51-7731624
Fax: +421-51-773 36 65

Prvá písomná zmienka: 1247
Obyvateľov: 91 498 (31.12.2007)
Domov: 6209

Národnosť: slovenská 93,67%, maďarská 0,22%, rómska 1,43%, rusínska 1,20%, ukrajinská 1,12%, česká 0,84%, nemecká 0,05%, moravská 0,05%, poľská 0,05%
Náboženstvo: rím. katolícke 66,77%, evanjelické a.v. 4,82%, gr. katolícke 8,92%, pravoslávne 1,68%, čs. husitské 0,03%, bez vyznania 13,57%, ostatné 0,11%, nezistené 2,98%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Historické jadro mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou: nachádza sa tu niekoľko meštianskych domov, palácov a významných budov, napr. Divadlo Jonáša Záborského, Caraffova väznica, Župný dom, Rákocziho dom a i. Neskororenesančný ev. kostol zo 17. stor., farský kostol sv. Mikuláša zo 14. stor., kostol a kláštor františkánov zo zač. 18. stor., pravoslávny kostol z 18. stor., synagóga z r. 1888, ev. kolégium zo 17. stor., kalvária a kostol sv. Kríža z 18. stor., Bosákova banka zo zač. 20. stor.
Zdroj informácií: statistics.sk


Prešov na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.