logo

Nižný Komárnik

Podľa dostupných údajov založil dedinku šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1580, prvý písomný doklad o Nižnom Komárniku pochádza z r. 1600. Je situovaná v severnej časti Nízkych Beskýd na brehoch potoka Ladomirka v nadmorskej výške 370 m. Podobne ako susedná prihraničná obec Vyšný Komárnik bola opakovane zničená v bojoch v 1. sv. vojne a na konci 2. sv. vojny pri Karpatsko-duklianskej operácii. O prebiehajúcich bojoch svedčia exponáty bojovej techniky, ktoré sú súčasťou Vojenského prírodného múzea na Dukle.
V obci sa nachádza krásny gréckokatolícky drevený kostolík - tzv. bojkovská cerkov východného obradu Ochrany Bohorodičky z r. 1938. Ide o jednoloďovú zrubovú stavbu s ortogonálnou kupolou vnútri s bohatou výzdobou a ikonostasom zo začiatku 18. stor. (pôvodom z Trebišova).

Názov: Obec Nižný Komárnik

Adresa: Obecný úrad, Nižný Komárnik, 090 05 Krajná Poľana
Tel.: +421-54-7593310

Prvá písomná zmienka: 1618
Obyvateľov: 149 (31.12.2007)
Domov: 44

Národnosť: slovenská 87,27%, rómska 3,03%, rusínská 9,70
Náboženstvo: rím. katolícke 3,64%, evanjelické a.v. 0,61%, gr. katolícke 89,70% pravoslávne 4,85% bez vyznania 0,61%, ostatné/nezistené 0,61 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Gréckokatolícky drevený kostol z r. 1938.
Zdroj informácií: statistics.sk


Nižný Komárnik na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.