logo

Moldava nad Bodvou

Moldava nad Bodvou leží na polceste medzi mestami Košice a Rožňava v západnej časti Košickej kotliny. Územie mesta sa rozkladá na brehoch rieky Bodvy, ktorá mohutným oblúkom cez Medzev, Jasov a Moldavu obteká z východnej strany pohorie Slovenský kras. Prvá zmienka o meste pochádza z r. 1255 pod názvom Zekeres, v preklade „Vozokany". Názov vyjadruje pôvodné zamestnanie obyvateľstva - povozníctvo. Názov „Moldava" nemeckého pôvodu, sa prvý krát používa v roku 1329, od r. 1927 sa používa súčasný názov.
Vďaka svojej pozícii bola prirodzenou križovatkou obchodných ciest východ - západ a sever - juh, s čím úzko súvisel aj rozvoj stredovekého mesta. Obyvateľstvo sa živilo pestovaním viniča a výrobou vína, remeslami a obchodom. Priaznivé podmienky na jeho rozvoj však netrvali dlho - svoju daň si vybrali neustále boje o moc a turecké vpády, požiare, povodne či cholera, v 20. storočí 1. a 2. sv. vojna. Do dnešnej podoby sa mesto rozvinulo až v období socializmu.

Názov: Mesto Moldava nad Bodvou

Adresa: Mestský úrad, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou
Tel.: +421-55-4880211
Fax: +421-55-4603221

Prvá písomná zmienka: 1255
Obyvateľov: 10050 (31.12.2007)
Domov: 931

Národnosť: slovenská 50,89%, maďarská 43,65%, rómska 3,71%, rusínska 0,03%, ukrajinská 0,14%, česká 0,49% moravská 0,01 polská 0,03
Náboženstvo: rím. katolícke 73,61%,gr. katolícke 1,12%, pravoslávne 0,55%, čs. husitské 0,01, bez vyznania 6,91%, ostatné 0,07%, nezistené 2,56 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Národopisné múzeum s kováčskou vyhňou, budova mestského úradu, katolícka fara, Rím.kat. kostol v Budulove, kaplnka sv. Rócha, kostol reformovanej cirkvi, Rím. kat. kostol, Szojkova brána, Múzeum vín, pamätné tabule Szepsi Csombor Mártona a Szepsi Lackó Máté-a.
Zdroj informácií: statistics.sk


Moldava nad Bodvou na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.