logo

Miroľa

Miroľa je maličká obec vo svidníckom okrese v severnej časti Nízkych Beskýd. V doline Mlynského potoka je v bukových lesoch v nadmorskej výške okolo 380 m n.m. učupená dedinka, ktorá sa spomína po prvý krát v r. 1572 a ako mnoho ďalších osád v tomto regióne aj ona bola založená šoltýsom s usadlíkmi pri valašskom osídľovaní. Obec ležala na strategickej obchodnej ceste „Jozefínka" spájajúcej Baltické a Stredozemné more. Najväčší počet obyvateľov, viac než 200, mala obec v 1. pol. 19. stor. a v r. 1970. Dnes je v obci trvalo prihlásených len 82 obyvateľov.
Obec bola zničená Rakúsko-Uhorskou armádou v 1. sv. vojne a opäť počas Karpatsko-duklianskej operácie pri oslobodzovaní Slovenska. Napriek tomu obec dodnes ukrýva poklad v podobe dreveného gréckokatolíckeho chrámu - Cerkvi Ochrany Bohorodičky z r. 1770, národnej kultúrnej pamiatky. V katastri obce sa nachádza Národná prírodná rezervácia Miroľská slatina so vzácnymi lúčnymi a slatinnými spoločenstvami, vyhlásená v r. 1980.

Názov: Obec Miroľa

Adresa: Obecný úrad,Miroľa, 090 05 Krajná Poľana
Tel.: +421-54-7593347

Prvá písomná zmienka: 1572
Obyvateľov: 82 (31.12.2007)
Domov: 35

Národnosť: slovenská 77,65%, rusínnska 20,00
Náboženstvo: rím. katolícke 2,35%, gr. katolícke 50,59%,pravoslávne 47,06%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Gréckokatolícky kostol - drevený chrám z r. 1770.
Zdroj informácií: statistics.sk


Miroľa na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.