logo

Jasov

Starobylá obec Jasov sa nachádza na brehoch rieky Bodva na severovýchodnom okraji Slovenského krasu. Obec sa vyvinula z banskej osady, pôvodne ležiacej na majetku kláštora. Najstaršia písomná zmienka o kláštore je z r. 1234, počas tatárskeho vpádu však boli kláštor aj obec zničené. Historický vývoj obce bol úzko spätý s baníctvom - Jasov sa stal členom spolku siedmych hornouhorských banských miest s obmedzenými mestskými právami. Ťažba železnej rudy vyvrcholila výstavbou vysokej pece a železiarní v 2. pol. 18. storočia.
Najstaršie zvesti hovoria o existencii Kláštora Jána Krstiteľa v Jasove už v r. 1170, písomne je doložený v r. 1234. Pôvodne gotická stavba vyrástla na mieste pôvodnej drevenej, v rokoch 1421-1436 bola opevnená, okolo polovice 15. storočia ho obsadili bratrícke vojská. Biskup Sauberer dal kláštor v 1. pol. 18. storočia zbúrať - na jeho mieste mal vyrásť nový kláštorný komplex v barokovom štýle. Areál premonštrátskeho kláštora a kostola sv. Jána Krstiteľa tvorí jednu z najhodnotnejších barokových architektonických pamiatok na Slovensku. Táto národná kultúrna pamiatka je dnes v rekonštrukcii.

V areáli kláštora sa nachádza veľmi cenná baroková záhrada v štýle francúzskych parkov so vzácnymi drevinami.
Medzi významné pamiatky v obci patrí aj farský gotický kostol sv. Michala Archanjela z 15. storočia postavený na mieste pôvodného románskeho kostola a zrúcanina gotického hradu zo začiatku 14. stor., z ktorého sa však zachovali len zvyšky múrov.
Pýchou obce je aj Chránený prírodný výtvor Čertova skala, Jasovská skala a Jasovská jaskyňa.

Názov: Obec Jasov

Adresa: Obecný úrad, č.259, 044 23 Jasov
Tel.: +421-55-4664106
Fax: +421-55-4668214
E-mail: ocu@jasov.sk

Prvá písomná zmienka: 1234
Obyvateľov: 2993 (31.12.2007)
Domov: 450

Národnosť: slovenská 81,36%, maďarská 14,09%, rómska 2,36%, rusínska 0,19%, ukrajinská 0,04%, česká 0,11%, nemecká 0,15% obec-nabozenstvo: (( rím. katolícke 72,90%, evanjelické a.v. 0,56%, gr. katolícke 2,59%, pravoslávne 0,45%, čs. husitské 0,04%, bez vyznania 15,56%, nezistené 6,65%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Jasovská jaskyňa, národná prírodná rezervácia Jasovské dubiny, Náučný chodník Jasovská skala, rybníky vhodné na zimnú aj letnú rekreáciu. Pamiatky: premonštrátsky kláštor, kláštorná knižnica a cintorín, kostol sv. Michala Archanjela z 15. stor.
Zdroj informácií: statistics.sk


Jasov na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.