logo

Jasov - Jasovská jaskyňa, Jasovské skaly - celkový pohľad na obec zo skál

- 247 +
Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadac s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
vložiť na stránku:
490px
640px
vlastná

Jasovská jaskyňa sa nachádza na južnom okraji obce Jasov, na východnom úpätí Jasovskej skaly je vybudovaný dolný vchod s vstupným objektom v nadmorskej výške 257 m. Jaskyňa bola vymodelovaná ponorným tokom rieky Bodva v piatich vývojových úrovniach v strednotriasových vápencoch a dolomitoch, systém dosahuje dĺžku 2811 m, z ktorých je aktuálne sprístupnených 770 m.

Tradícia vraví, že hornú časť jaskyne objavil mních z miestneho premonštrátskeho kláštora, jaskynný systém sa už od dávnych čias využíval ako prirodzený úkryt obyvateľstva. Osídlená bola v neolite, dobe bronzovej, halštatskej (staršej dobe železnej) a rímskej. Nápisy, kresby či nálezy prezrádzajú víťazstvo Jiskrových vojsk v r. 1452, či prítomnosť človeka v dolných častiach systému v 16. storočí. Pre verejnosť bola sprístupnená v r. 1846 zásluhou predstaveného rádu premonštrátov A. Richtera. V 20. storočí bolo postupne vybudované elektrické osvetlenie, vybudované vchody a objavené a sprístupnené ďalšie úseky jaskyne. Od r. 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty. Od r. 1996 je jaskyňa národnou prírodou pamiatkou a v r. 2000 bola spolu s niektorými ďalšími jaskyňami v Slovenskom krase zapísaná do Svetového dedičstva UNESCO.
Bohatú krasovú morfológiu terénu badať aj v exteriéri - chodníkom od vstupnej budovy sa dostaneme cez vonkajšie jaskynné útvary na bralá Jasovských skál, ktoré ponúkajú vďaka úchvatnému výhľadu na celú obec a údolie Bodvy neopakovateľný zážitok pre každého turistu.

Ďalšie panorámy v kategórii: Jasov - Jasovská jaskyňa, Jasovské skaly

Názov: Obec Jasov

Adresa: Obecný úrad, č.259, 044 23 Jasov
Tel.: +421-55-4664106
Fax: +421-55-4668214
E-mail: ocu@jasov.sk

Prvá písomná zmienka: 1234
Obyvateľov: 2993 (31.12.2007)
Domov: 450

Národnosť: slovenská 81,36%, maďarská 14,09%, rómska 2,36%, rusínska 0,19%, ukrajinská 0,04%, česká 0,11%, nemecká 0,15% obec-nabozenstvo: (( rím. katolícke 72,90%, evanjelické a.v. 0,56%, gr. katolícke 2,59%, pravoslávne 0,45%, čs. husitské 0,04%, bez vyznania 15,56%, nezistené 6,65%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Jasovská jaskyňa, národná prírodná rezervácia Jasovské dubiny, Náučný chodník Jasovská skala, rybníky vhodné na zimnú aj letnú rekreáciu. Pamiatky: premonštrátsky kláštor, kláštorná knižnica a cintorín, kostol sv. Michala Archanjela z 15. stor.
Zdroj informácií: statistics.sk


Táto panoráma je zaradená do týchto kategórií

Tématické členenie:

Príroda a krajina > Chránené územia SR > Národné parky (NP)
Príroda a krajina > Príroda > Skaly a geologické útvary
Príroda a krajina > Ročné obdobia > Jar
Príroda a krajina > Výhľady a pohľady zo vzduchu > Mestá a obce

Turistický región:

Turistický región > Košice a okolie

Región:

Jasov - na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.