logo

Hunkovce

Obec Hunkovce je situovaná na kontakte Laboreckej vrchoviny a Ondavskej vrchoviny v mieste, kde dolina modelovaná potokom Ladomirka ľavotočivou zákrutou oblieha kopec Vŕšok (502 m n.m.) a ďalej smeruje juhozápadným smerom. Obec vznikla za podobných okolností ako mnoho ďalších susedných v tejto oblasti - počas valašskej kolonizácie v 16. storočí. Zakladateľom bol šoltýs s osadníkmi okolo r. 1525, prvý písomný doklad je z r. 1548 ako súčasť panstva Makovica.
V obci sa zachoval vzácny a pomerne veľký drevený kostolík lemkovského typu z r. 1799, od r. 1968 národná kultúrna pamiatka.

Na južnom konci obce sa nachádzajú dve historicky významné lokality pripomínajúce udalosti počas dvoch svätových vojen. Na pravej strane potoka Ladomirka sa nachádza vojenský cintorín z 1. sv. vojny zriadený v r. 1922, ktorý je však zanebaný a spustnutý, počas povodne v 70-tych rokoch bolo pohrebisko zanesené bahnom a niektoré hroby boli zničené.


V oblasti Hunkoviec - Korejoviec boli na jeseň 1944 vybudované rozsiahle obranné postavenia nemeckej armády proti postupujúcej Červenej armáde. V okolí obce sú tak dodnes viditeľné ich známky a stopy po úporných bojoch, zároveň bola počas ťažkých bojov Karpatsko-duklianskej operácie väčšia časť obce zničená.
Takmer 3100 padlých nemeckých vojakov bolo pochovaných na vojenskom cintoríne, z tohto obdobia pochádza vojnový nemecký cintorín, ktorý bol znovuvybudovaný v r. 1994.

Názov: Obec Hunkovce

Adresa: Obecný úrad, č.81, 090 03 Ladomirová
Tel.: +421-54-7593315

Prvá písomná zmienka: 1548
Obyvateľov: 331 (31.12.2007)
Domov: 69

Národnosť: slovenská 78,67%, maďarská 0,29%, rómska 9,22%, rusínska 10,37%, ukrajinská 1,44%
Náboženstvo: rím. katolícke 6,34%, evanjelické a.v. 0,86%, gr. katolícke 87,61%, pravoslávne 4,03%, bez vyznania 1,15%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: drevený barokový kostol z 18. stor.
Zdroj informácií: statistics.sk


Hunkovce na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.