logo

Haniska pri Prešove

Haniska leží na toku rieky Torysa ako prvá obec len niekoľko kilometrov od Prešova. Obec sa rozprestiera na jej ľavom brehu v mieste, kde Torysa oddeľuje rovinu Košickej kotliny od výbežkov Šarišskej vrchoviny. Nadmorská výška stredu obce je 233 m.

Haniska sa spomína už v r. 1288, no podľa existujúcich dôkazov je obec ešte staršieho dáta. Jej pôvodné meno bolo v stredovehu Enizke, Enyzke, Enezke. Pôvodní sedliaci sa postupne kvôli zaberaniu ich pôdy zemanmi do 16. storočia úplne z obce vysťahovali alebo zmenili na želiarov. Haniska sa tak stala jednou z mála obcí s výlučne zemianskym obyvateľstvom v Šarišskej župe. V obci bolo 10 sedliackych a neskôr zemanských usadlostí.
V obci bol v roku 1750 vybudovaný Kostol Najsvätejšej Trojice, neskôr v r. 1887 a 1916 obnovený. Zachovanou pamiatkou v obci je budova mlyna z r. 1904, dnes zrekonštruovaný a využívaný ako kaviareň. V obci je niekoľko kúrií z 19. a 20. stor., na kopci Furča za Torysou západne od obce bol v r. 1938 vybudovaný pamätník sedliackemu povstaniu, ktorý bol zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Názov: Obec Haniska

Adresa: Obecný úrad, Bajzová 14, 080 01 Prešov
Tel.: +421-51-7733926
Fax: +421-51-7733926

Prvá písomná zmienka: 1288
Obyvateľov: 593 (31.12.2007)
Domov: 156

Národnosť: slovenská 97,69%, rómska 0,36%, rusínska 0,53%, ukrajinská 0,89%, česká 0,36%, nemecká 0,18%
Náboženstvo: rím. katolícke 66,77%, evanjelické a.v. 4,82%, gr. katolícke 8,92%, pravoslávne 1,68%, čs. husitské 0,03%, bez vyznania 13,57%, ostatné 0,11%, nezistené 2,98 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: pomník roľníckeho povstania z r. 1831, rím. kat. kostol Najsvätejšej trojice z r. 1750. Detský folklórny súbor Haniščanske popečky, futbalový klub Furča.
Zdroj informácií: statistics.sk


Haniska pri Prešove na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.